Регистър на училищата

ПГЕ Г. С. РАКОВСКИ, Град Стара Загора

Галерия

ПГЕ Г. С. РАКОВСКИ
ПГЕ Г. С. РАКОВСКИ
ПГЕ Г. С. РАКОВСКИ
ПГЕ Г. С. РАКОВСКИ

ПГЕ Г. С. РАКОВСКИ
Информация

ПГЕ Г. С. РАКОВСКИ

Професионална гимназия по електротехника Г. С. РАКОВСКИ е открита през 1962 година, в резултат на нарасналите нужди от квалифицирани технически кадри, необходими за развиващата се индустриализация в тогавашния Старозагорски окръг и особено за нуждите на енергийния комплекс "Марица-Изток".
За изминалите 50 години гимназията разполага с теоретична сграда на 4 етажа, учебни работилници, физкултурен салон, общежитие, спортна площадка и библиотека.
За обучението на учениците по теория се използват 28 кабинета. Професионалната подготовка се осигурява в специализирани кабинети по: Основи на електротехниката, Електроматериалознание, Ел. обзавеждане, Ел. централи, Ел. мрежи, Релейна защита, Електрически машини. 
Изградени са три компютърни кабинета с по 12 работни места. В тях се провеждат часовете по информатика, информационни технологии и техническо чертане.
Практическата подготовка се провежда в 5 учебни лаборатории: Измервателна лаборатория, Машинна лаборатория, Релейна лаборатория, Лаборатория ел. задвижване, Лаборатория по автоматизация, както и 9 работилници: Метална практика, Обща електромонтажна практика, Специална практика.
Освен с учебния и практическия корпус, училището разполага и със спортна площадка и физкултурен салон. 
Общежитията се намират непосредствено до основната сграда.
Дългогодишни договори с ТЕЦ-2, Електроснабдяване и други предприятия осигуряват изведената в реални условия практическа подготовка на учениците по учебна и производствена практика.
 
Гимназията предлага:
 
Образование с европейско качество по актуални професии и специалности; 
Практическа подготовка – часовете по производствена практика се  провеждат в престижни фирми и предприятия; 
Разширено изучаване на първи чужд език – английски, както и изучаване на втори чужд език – немски или руски; 
Обучение със съвременни методи, компютърни системи и мултимедийни технологии, обективно оценяване по внедрена тестова система;
Диплома за средно образование, свидетелство за професионална квалификация и възможност за продължаване на образованието си или реализация на пазара на труда с високо заплащане.

Контакти

ПГЕ Г. С. РАКОВСКИ

Град Стара Загора, Община Стара Загора, ул. Генерал Столетов 185
Телефон: 042680012
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Стара Загора