Регистър на училищата

Професионална гимназия по железопътен транспорт Никола Корчев, Град София

гимназия за професионална квалификация софия

гимназия за професионална квалификация софия, гимназия по железопътен транспорт софия, гимназия по транспорт никола корчев софия, гимназия по транспорт софия, гимназия с богата история и традиции софия, пгжпт никола корчев, пгжпт никола корчев софия, професионална гимназия по транспорт софия, учебно заведение по транспорт никола корчев софия, училище за професионална квалификация софия, училище по транспорт никола корчев софия

Галерия

Професионална гимназия по железопътен транспорт Никола Корчев
Професионална гимназия по железопътен транспорт Никола Корчев
Професионална гимназия по железопътен транспорт Никола Корчев
Професионална гимназия по железопътен транспорт Никола Корчев
Професионална гимназия по железопътен транспорт Никола Корчев
Професионална гимназия по железопътен транспорт Никола Корчев
Професионална гимназия по железопътен транспорт Никола Корчев

Професионална гимназия по железопътен транспорт Никола Корчев
Информация

ПГЖПТ Никола Корчев

Професионална гимназия по железопътен транспорт Никола Корчев, София е учебно заведение с дългогодишна история и традиции.

 

Правоприемник на Вечерния техникум по железопътен транспорт, разкрит през 1957 г. за нуждите на жп завод Г. Димитров и всички поделения на БДЖ. От 1967 г. в учебното заведение е въведена и задочна форма на обучение. Преименувано в Техникум по железопътен транспорт през 1974 г. с патрон Никола Корчев.

 

Дълги години гимназията възпитава отговорни кадри за железопътния транспорт у нас.


ПГЖПТ Никола Корчев, София е едно от най-големите учебни заведение, предоставящо дневна, вечерна и задочна форма на обучение, прием по десет специалности, три и четири годишен срок на обучение.

 

През 60 годишната история на училището повече от 3 000 български железничари са преминали през класните стаи на гимназията. Традиция е потомствени железничари да се обучават в софийската гимназия.


ПГЖПТ Никола Корчев, София е модерно учено зведение с добра материална база, включваща:

 

  • Масивна 3-етажна сграда и две едноетажни сгради

 

  • Физкултурен салон

 

  • Две модерно обзаведени компютърни зали, всяко от които е с 10 работни места с непрекъснатият достъп до интернет

 

  • Библиотека

 

  • Електротехническите лаборатории, оборудвани с нова работна и измервателна апаратура за практическо обучение


Учебната дейност протича съгласно утвърдените от Министерството на образованието, младежта и науката планове и програми.


Безспорният авторитет на учебното заведение, се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати. През годините то се е утвърдило като водещо учебно заведение в град София.


Екип от отлични педагози полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура.


Репутацията на ПГЖПТ Никола Корчев, София се гради върху солидните традиции на учебното заведение, както и славата на завършили образованието си в него.

 

Директор на учебното заведение е инж. Николая Найденова.

 

 

 

Контакти

Професионална гимназия по железопътен транспорт Никола Корчев

Град София, Община Столична, бул. Илиянци 2
Телефон: 028326125, 028313855, 028328038
Факс: 028328038
Email: pgjpt@abv.bg
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в