Регистър на училищата

Професионална гимназия по железопътен транспорт Никола Корчев, Град София

гимназия за професионална квалификация софия

гимназия за професионална квалификация софия, гимназия по железопътен транспорт софия, гимназия по транспорт никола корчев софия, гимназия по транспорт софия, гимназия с богата история и традиции софия, пгжпт никола корчев, пгжпт никола корчев софия, професионална гимназия по транспорт софия, учебно заведение по транспорт никола корчев софия, училище за професионална квалификация софия, училище по транспорт никола корчев софия

Професионална гимназия по железопътен транспорт Никола Корчев
Информация

ПГЖПТ Никола Корчев

Професионална гимназия по железопътен транспорт Никола Корчев, София е учебно заведение с дългогодишна история и традиции.

 

Правоприемник на Вечерния техникум по железопътен транспорт, разкрит през 1957 г. за нуждите на жп завод Г. Димитров и всички поделения на БДЖ. От 1967 г. в учебното заведение е въведена и задочна форма на обучение. Преименувано в Техникум по железопътен транспорт през 1974 г. с патрон Никола Корчев.

 

Дълги години гимназията възпитава отговорни кадри за железопътния транспорт у нас.


ПГЖПТ Никола Корчев, София е едно от най-големите учебни заведение, предоставящо дневна, вечерна и задочна форма на обучение, прием по десет специалности, три и четири годишен срок на обучение.

 

През 60 годишната история на училището повече от 3 000 български железничари са преминали през класните стаи на гимназията. Традиция е потомствени железничари да се обучават в софийската гимназия.


ПГЖПТ Никола Корчев, София е модерно учено зведение с добра материална база, включваща:

 

  • Масивна 3-етажна сграда и две едноетажни сгради

 

  • Физкултурен салон

 

  • Две модерно обзаведени компютърни зали, всяко от които е с 10 работни места с непрекъснатият достъп до интернет

 

  • Библиотека

 

  • Електротехническите лаборатории, оборудвани с нова работна и измервателна апаратура за практическо обучение


Учебната дейност протича съгласно утвърдените от Министерството на образованието, младежта и науката планове и програми.


Безспорният авторитет на учебното заведение, се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати. През годините то се е утвърдило като водещо учебно заведение в град София.


Екип от отлични педагози полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура.


Репутацията на ПГЖПТ Никола Корчев, София се гради върху солидните традиции на учебното заведение, както и славата на завършили образованието си в него.

 

Директор на учебното заведение е инж. Николая Найденова.

 

 

 

Контакти

Професионална гимназия по железопътен транспорт Никола Корчев

Град София, Община Столична, бул. Илиянци 2
Телефон: 028326125, 028313855, 028328038
Факс: 028328038
Email: pgjpt@abv.bg
Интернет сайт: pgjpt-sf.info

Галерия

Професионална гимназия по железопътен транспорт Никола Корчев
Професионална гимназия по железопътен транспорт Никола Корчев
Професионална гимназия по железопътен транспорт Никола Корчев
Професионална гимназия по железопътен транспорт Никола Корчев
Професионална гимназия по железопътен транспорт Никола Корчев
Професионална гимназия по железопътен транспорт Никола Корчев
Професионална гимназия по железопътен транспорт Никола Корчев

Още Училища в Община Столична

148 Основно училище Проф. д-р Любомир Милетич

148 Основно училище Проф. д-р Любомир Милетич, София

148 Основно училище Проф. д-р Любомир Милетич, София е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознато

71 Средно училище Пейо Яворов

71 Средно училище Пейо Яворов, Казичене

71 Средно училище Пейо Яворов, Казичене е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестн

Частно средно училище Петко Рачов Славейков

Частно средно училище Петко Рачов Славейков, София

ПРИЕМ В 8-МИ, 9-ТИ И 11-ТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024 - 2025 Г. В ЧСУ Петко Р. Славейков езиковата гимназия с английски и френски език се приемат ученици, като дава възможност за получаване освен

Частно основно училище Изгрев ЕООД

Частно основно училище Изгрев ЕООД, София

Частно основно училище „Изгрев“ е открито през 2015 г., изпълнява всички държавни образователни стандарти на МОН, като следва принципите за природосъобразен и здравословен начин на живот.

6-то основно училище Граф Игнатиев

6-то основно училище Граф Игнатиев, София

6-то основно училище Граф Игнатиев, гр. София осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев, София

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи п

Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа София

Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа София, София

Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа София е извъучилищно обслужващо звено в системата на народната просвета, за организиран отдих и спорт. Школата съществува от 20

202 Основно училище Христо Ботев

202 Основно училище Христо Ботев, Долни пасарел

202 Основно училище Христо Ботев, Долни Пасарел е учебно заведение със 147-годишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото