Регистър на училищата

ПГЗ КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ, Град Завет

Галерия

ПГЗ КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ
ПГЗ КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ
ПГЗ КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ
ПГЗ КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ

ПГЗ КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ
Информация

ПГЗ КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ

ПГЗ КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ е създадена през 1958 година, като учебно заведение със статут на техникум, подготвящ кадри по специалностите - животновъдство и растениевъдство. С промените в Закона за професионалното образование през следващите години през 1967 година училището е преобразувано в СПТУ по селско стопанство, като по този начин се запазва и спецификата на подготовката на учениците. По това време се води обучение по специалностите механизатор в растениевъдството, механизатор в животновъдството и монтьор на ССМ. 
Със заповед № РД – 09-332 от 07.04.2003 година на МОН в съответствие с изискванията на ЗПО, училището е преобразувано в Професионална гимназия по Земеделие.
В момента в училището се обучават 170 ученика от ІХ до ХІІІ клас по следните професионални направления и специалности:
- Направаление „Стопанско управление и администрация” – специалност “Икономика на земеделското стопанство” (ХІІ клас); професия „Икономист-мениджър” специалност „Земеделско стопанство” (ІХ, Х, ХІ клас); направление Ветеринарна медицина специалност “Ветеринарен техник” (ХІІІ клас), професия „Ветеринарен техник”, специалност „Ветеринарен техник” – ХІ клас; направление Селско стопнаство, професия „Монтьор на ССТ”, специалност „Механизация на СС” (ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас).
Учебния процес е обезпечен с необходимите преподаватели и специалисти както по предмети от общообразователната подготовка, така и по предмети свързани с професионалната подготовка на учениците – икономисти, ветеринарни лекари, инженери, учители по практика. Има оборудвани кабинети по: БЕЛ, история и цивилизация, география и икономика, химия и биология, математика, информатика – 2 кабинета с 18 компютъра, трактори, ССМ, БДП, животновъдство, икономически дисциплини – 2 кабинета, работилници по практика за професията „Монтьор на ССТ” и ремонтна работилница. Училището разполага и с добра материални техническа база за онагледяване на обучението и извеждане на учебните и производствени практики.
Гимназията обявява прием за учебната 2011/2012 година по следните специалности:           
“ИКОНОМИСТ – МЕНИДЖЪР”
Прием  след осми клас.
Срок на обучение 4 години.
Балообразуващи предмети:
Математика;
География;
Български език и  литература.
“МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА”
Прием след осми клас.
Срок на обучение 4 години.
Балообразуващи предмети:
Физика;
Математика;
Български език и литература.
НОВО: „РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОХИМИЯ „ 
НОВО: Професия: “ТЕХНИК - РАСТЕНИЕВЪД”
Прием след завършен осми клас.
Срок на обучение 4 години.
Балообразуващи предмети:
Химия;
Биология;
Български език и литература.

Контакти

ПГЗ КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ

Град Завет, Община Завет, бул. Освобождение № 7
Телефон: 0879606229
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Завет

ОУ ХРИСТО БОТЕВ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, Веселец

Китното селце Веселец е разположено в Североизточния регион на България, Община Завет, Област Разград. В село Веселец се намира Основното училище, което носи името на великия български поет и революци

ОУ ХРИСТО БОТЕВ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, Брестовене

Китното селце Брестовене е разположено в Североизточния регион на България, Община Завет, Област Разград. В Село Брестовене се намира Основното училище, което носи името на великия българсли поет и ре