Регистър на училищата

ПГЗ КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ, Град Завет

ПГЗ КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ
Информация

ПГЗ КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ

ПГЗ КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ е създадена през 1958 година, като учебно заведение със статут на техникум, подготвящ кадри по специалностите - животновъдство и растениевъдство. С промените в Закона за професионалното образование през следващите години през 1967 година училището е преобразувано в СПТУ по селско стопанство, като по този начин се запазва и спецификата на подготовката на учениците. По това време се води обучение по специалностите механизатор в растениевъдството, механизатор в животновъдството и монтьор на ССМ. 
Със заповед № РД – 09-332 от 07.04.2003 година на МОН в съответствие с изискванията на ЗПО, училището е преобразувано в Професионална гимназия по Земеделие.
В момента в училището се обучават 170 ученика от ІХ до ХІІІ клас по следните професионални направления и специалности:
- Направаление „Стопанско управление и администрация” – специалност “Икономика на земеделското стопанство” (ХІІ клас); професия „Икономист-мениджър” специалност „Земеделско стопанство” (ІХ, Х, ХІ клас); направление Ветеринарна медицина специалност “Ветеринарен техник” (ХІІІ клас), професия „Ветеринарен техник”, специалност „Ветеринарен техник” – ХІ клас; направление Селско стопнаство, професия „Монтьор на ССТ”, специалност „Механизация на СС” (ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас).
Учебния процес е обезпечен с необходимите преподаватели и специалисти както по предмети от общообразователната подготовка, така и по предмети свързани с професионалната подготовка на учениците – икономисти, ветеринарни лекари, инженери, учители по практика. Има оборудвани кабинети по: БЕЛ, история и цивилизация, география и икономика, химия и биология, математика, информатика – 2 кабинета с 18 компютъра, трактори, ССМ, БДП, животновъдство, икономически дисциплини – 2 кабинета, работилници по практика за професията „Монтьор на ССТ” и ремонтна работилница. Училището разполага и с добра материални техническа база за онагледяване на обучението и извеждане на учебните и производствени практики.
Гимназията обявява прием за учебната 2011/2012 година по следните специалности:           
“ИКОНОМИСТ – МЕНИДЖЪР”
Прием  след осми клас.
Срок на обучение 4 години.
Балообразуващи предмети:
Математика;
География;
Български език и  литература.
“МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА”
Прием след осми клас.
Срок на обучение 4 години.
Балообразуващи предмети:
Физика;
Математика;
Български език и литература.
НОВО: „РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОХИМИЯ „ 
НОВО: Професия: “ТЕХНИК - РАСТЕНИЕВЪД”
Прием след завършен осми клас.
Срок на обучение 4 години.
Балообразуващи предмети:
Химия;
Биология;
Български език и литература.

Контакти

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ Климент Аркадиевич Тимирязев

Град Завет, Община Завет, бул. Освобождение № 7
Телефон: 0879606229
Интернет сайт: pgzavet.hit.bg

Галерия

ПГЗ КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ
ПГЗ КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ
ПГЗ КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ
ПГЗ КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ

Още Училища в Община Завет

ОУ ХРИСТО БОТЕВ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, Веселец

Китното селце Веселец е разположено в Североизточния регион на България, Община Завет, Област Разград. В село Веселец се намира Основното училище, което носи името на великия български поет и революци

ОУ ХРИСТО БОТЕВ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, Брестовене

Китното селце Брестовене е разположено в Североизточния регион на България, Община Завет, Област Разград. В Село Брестовене се намира Основното училище, което носи името на великия българсли поет и ре