Регистър на училищата

ПГСАГ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Град Варна

Галерия

ПГСАГ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ПГСАГ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ПГСАГ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ПГСАГ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ПГСАГ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ПГСАГ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ПГСАГ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Информация

ПГСАГ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

На 1 октомври 1942 година се ражда едно ново учебно заведение - Строителен техникум - град Варна. Основава се първото строително училище в град Варна и второто средно строително училище в страната.

С протокол № 20 от 13 март 1945 година, утвърден по - късно с указ, училището приема за патрон името на Васил Левски.

През 1945 г. се дипломират 220 младежи -137 строители и 73 земемери.

През учебната 1994/95 година за първи път се осъществи прием на ученици след VII клас с интензивно изучаване на чужд език . Усвояването на английски и немски език дава възможност за още по-пълноценно реализиране в строителната професия у нас и в чужбина.

В гимназията се обучават 671 ученика, сред които са интегрирани и ученици в неравнопоставено положение. Специалностите, по които се обучават учениците в гимназията са: "Строителство и архитектура", "Водно строителство", "Транспортно строителство" и "Геодезия".

Преподаването се извършва от 57 високо квалифицирани учители. Добрата общообразователна и професионална подготовка и придобитата професионална квалификация засилват интереса към институцията и я утвърждават като една от най-авторитетните в града. Базата на гимназията е изградена от монолитни постройки - централно топлофицирани. Разполага с 23 класни стаи, библиотека, кабинети по химия, физика и биология, две компютърни зали, чертожна зала, кабинет по фотограметрия и фотолаборатория, два кабинета за чуждоезиково обучение, физкултурен салон, спортни площадки и комплекс от учебни работилници.

Гимназията работи по национални и европейски проекти в областта на образованието и обучението на млади специалисти в сътрудничество с училища и организации от Франця, Германия, Гърция, Испания, Португалия и др.

Контакти

ПГСАГ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Град Варна, Община Варна, бул. Сливница №189
Факс: 052756756
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Варна