Регистър на училищата

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ, Град Шумен - Специалности и Прием

пгсаг шумен

пгсаг шумен, шумен, пг строителство архитектура и геодезия, пгсаг, професионална гимназия шумен, гимназия шумен, гимназия по строителство и архитектура

Галерия

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ
Специалности и Прием

Специалности и Прием

Прием след 7 клас – дневна форма на обучение

 

 

Строителство и архитектура - с интензивно изучаване на Английски език

 

 

Прием след 8 клас - дневна форма на обучение

 

 

Строителство и архитектурa

 

 

Интериорен дизайн


ТОВА Е НОВА СПЕЦИАЛНОСТ ЗА РЕГИОНА, в която ще се подготвят кадри, чиято дейност ще е свързана със самостоятелно решаване на функционалното обзавеждане на интериора и неговото естетическо оформяне.

 


ЗАВЪРШИЛИТЕ СПЕЦИАЛНОСТТА ЩЕ ПОЛУЧАТ ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ДИЗАЙНЕР" И ЩЕ МОГАТ:


- да работят с CAD системи (компютърни системи за автоматизирано проектиране) :
- да илюстрират чрез компютърни модели своите идеи, както планово, така и пространствено;
- да изработват технически чертежи, разрези, сечения, да разчитат техническа документация;
- да анализират строежа на формите и материалите;
- да реализират функционални, естетически и цветови решения в интериорния проект, като прилагат съвременни материали и технологии.

 

 

Геодезия

 

 

Електрически инсталации

 

 

Прием след 8 клас - задочна форма на обучение

 

 

Вътрешни облицовки и настилки

 

 

Гимназията предлага и задочно обучение по специалността „Строителство и архитектура“ след завършено средно образование със срок на обучение 2 години.

 

 

В  училището се  провеждат  множество курсове за квалификация и преквалификация на безработни и други социални категории, нуждаещи се от такава:

 

 

- AutoCAD в строителството
- В и К
- озеленители
- дърводелци
- техници на електрически инсталации
- облицовки и настилки и др.

Контакти

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

Град Шумен, Община Шумен, бул. Велики Преслав 49
Телефон: 054876805, 054883184
Факс: 054876805
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Шумен