Регистър на училищата

ПГССХВТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ, Град Разград

ПГССХВТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ
Информация

ПГССХВТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ

ПГССХВТ Ангел Кънчев Разград е професионална гимназия по селско стопанство и хранително - вкусови технологии със седалище Разград.

 

Учебното заведение е със над седемдесетгодишна история, като първоначално е било Мъжко практическо земеделско училище, което през годините търпи промени.

 

От 1987 година е Техникум по селско стопанство и хранително - вкусова промишленост.

 

През 2003 година училището е преструкторирано в Професионална гимназия по селско стопанство и хранително - вкусови технологии Ангел Кънчев.

 

Гимназията предлага високо степен на професионално обучение, като обучава и подготвя кадри, необходими за нуждите на хранително - вкусовата промишленост и селското стопанство в региона.

 

Учебният процес се провежда едносменно - само сутрин.

 

Учебното заведение е с държавно финансиране.


Директор на училището е Стоян Минчев Стоянов.

 

Гимназията разполага с добре оборудвани компютърни зали, лаборатории и специализирани кабинети, физкултурен салон, мрежа за бадминтон и тенис маса, зала за фитнес, футболно игрище и спортни площадки.

 

Производствената практика се провежда в учебно - опитното стопанство и базовите фирми в града.

 

Завършилите успешно курса на обучение, придобиват Диплома за средно образование и Свидетелство за професионална квалификация.

 

ПГССХВТ Ангел Кънчев подготвя квалифицирани кадри по следните специалности :


Механизация на горското стопанство.


Механизация на селското стопанство.


Икономика на земеделското стопанство.


Ловно и горско стопаство.


Озеленяване и цветарство.


Хранително - вкусови технологии.

Контакти

Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии Ангел Кънчев

Град Разград, Община Разград, бул. Априлско въстание 103
Телефон: 084661370, 084622426, 084628212
Факс: 084623375

Галерия

ПГССХВТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ
ПГССХВТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ
ПГССХВТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ
ПГССХВТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ
ПГССХВТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ
ПГССХВТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ

Още Училища в Град Разград

ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО

ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО, Разград

Център за ученическо техническо и научно творчество, Разград е обслужващо звено в системата на народната просвета, функциониращо на територията на града. Основаната му роля е да

ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ

ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ, Разград

Град Разград е разположен в Северния централен регион на България. Основното училище Отец Паисий се намира на територията на град Разград. Учебното заведение е с курс на обучение от първи до осм

ПГХТБТ МАРИЯ КЮРИ

ПГХТБТ МАРИЯ КЮРИ, Разград

Професионалната гимназия по химични технологии и биотехнологии "Мария Кюри" град Разград се намира в жилищен комплекс "Орел". Подготовката на кадри е в областа на химическата промишл