Регистър на училищата

ПГССХВТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ, Град Разград

Галерия

ПГССХВТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ
ПГССХВТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ
ПГССХВТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ
ПГССХВТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ
ПГССХВТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ
ПГССХВТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ

ПГССХВТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ
Информация

ПГССХВТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ

ПГССХВТ Ангел Кънчев Разград е професионална гимназия по селско стопанство и хранително - вкусови технологии със седалище Разград.

 

Учебното заведение е със над седемдесетгодишна история, като първоначално е било Мъжко практическо земеделско училище, което през годините търпи промени.

 

От 1987 година е Техникум по селско стопанство и хранително - вкусова промишленост.

 

През 2003 година училището е преструкторирано в Професионална гимназия по селско стопанство и хранително - вкусови технологии Ангел Кънчев.

 

Гимназията предлага високо степен на професионално обучение, като обучава и подготвя кадри, необходими за нуждите на хранително - вкусовата промишленост и селското стопанство в региона.

 

Учебният процес се провежда едносменно - само сутрин.

 

Учебното заведение е с държавно финансиране.


Директор на училището е Стоян Минчев Стоянов.

 

Гимназията разполага с добре оборудвани компютърни зали, лаборатории и специализирани кабинети, физкултурен салон, мрежа за бадминтон и тенис маса, зала за фитнес, футболно игрище и спортни площадки.

 

Производствената практика се провежда в учебно - опитното стопанство и базовите фирми в града.

 

Завършилите успешно курса на обучение, придобиват Диплома за средно образование и Свидетелство за професионална квалификация.

 

ПГССХВТ Ангел Кънчев подготвя квалифицирани кадри по следните специалности :


Механизация на горското стопанство.


Механизация на селското стопанство.


Икономика на земеделското стопанство.


Ловно и горско стопаство.


Озеленяване и цветарство.


Хранително - вкусови технологии.

Контакти

ПГССХВТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ

Град Разград, Община Разград, бул. Априлско въстание 103
Телефон: 084661370, 084622426, 084628212
Факс: 084623375

Още Училища в Община Разград