Регистър на училищата

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров, Град Попово - За училището

авторитена държавна институция попово

авторитена държавна институция попово, авторитено учебно заведение попово, висококвалифицирани педагози попово, добра ичебна подготовка попово, добра професионална подготовка попово, качествено обучение попово, механизация на селското стопанство, направление растениевъдство и животновъдство, никола пушкаров попово, организатор туристическа агентска дейност, пгсс никола пушкаров град попово, предпочитана професионална гимназия попово, препоръчана професионална гимназия попово, производител на селскостопанска продукция, производство на кулинарни изделия и напитки, професионална гимназия никола пушкаров попово, професионална гимназия попово, професионално училще град попово, професия фермер, професия фермер попово, пътуване туризъм и свободно време, растениевъдство и животновъдство, специалност селски туризъм, средно училище с професионална насоченост попово, техник на селскостопанска техника, училище с традиции попово, хотелиерство ресторантьорство и кетъринг

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
За училището

Безспорният авторитет на ПГСС Никола Пушкаров се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати.


През годините то се е утвърдило като водеща образователна институция в област Търговище.

 

Към момента в гимназията се обучават 450 ученици от 8-ми до 12-ти клас в 21 паралелки в следните професионалните направления: Растениевъдство и животновъдство; Администрация и управление; Пътувания, туризъм и свободно време; Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; Секретарски и офис дейности; и Производствени технологии - дървесина, хартия, пластмаси и стъкло.

 

Учебното заведение задоволява интересите на младите хора към съвременните технически науки. Наред със задължителната общообразователна и професионална подготовка, училището предлага на своите възпитаници занимания по интереси в областта на информационните технологии, чуждите езици, математиката, гражданското образование, музикално-сценичното изкуство, спорта и други.  

 

Прилагането на иновационни методи адаптира обучението, съобразявайки го с бързо променящите се условия на икономическия пазар и нуждата от качествени специалисти.


ПГСС Никола Пушкаров се слави с големият професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към възпитаниците си, обграждайки ги с внимание, давайки им знания.

 

За четвърта поредна година училището има статут на иновативна гимназия с въвеждането на нови учебните предмети и нови методи на преподаване и управление.


Анализирайки резултатите, гимназията отговаря на изискванията на новото време и целият колектив реагира адекватно на новата икономическа обстановка в страната и членството на България в ЕС.


Гимназията участва в разработване и прилагане на учебни планове и програми за различни форми на обучение и реализирането на проекти, финансирани от европейски и национални програми. За период от шест години, над 170 ученици от гимназията са имали възможността да обогатят своите знания и умения в друга страна, благодарение на Европейски програми и проекти.


През 2019 година ПГСС Никола Пушкаров бе наградена със Сертификат за качество при изпълнение на проект "Медиацията - инструмент за управление на конфликти" по програма Еразъм+, Ключова дейност 1 и Образователната мобилност за учители.

 

Контакти

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров

Град Попово, Община Попово, ул. Раковска 1
Телефон: 060846551
GSM: 0879060090
Факс: 060846551
Интернет сайт: pgss-popovo.com

Галерия

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров

Още Училища в Град Попово

Професионална гимназия по техника и лека промишленост

Професионална гимназия по техника и лека промишленост, Попово

Професионална гимназия по техника и лека промишленост град Попово е училище с дългогодишна история, доказала своето достойно място в образователната система. Води своето начало

Още Училища в Община Попово

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров, Попово

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров, град Попово е учебно заведение с дългогодишна история и традиции. Води своето начало от далечната 1958 година като Селскостопански

Основно училище Васил Левски

Основно училище Васил Левски, Славяново

Основно училище Васил Левски, Славяново е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неиз

Професионална гимназия по техника и лека промишленост

Професионална гимназия по техника и лека промишленост, Попово

Професионална гимназия по техника и лека промишленост град Попово е училище с дългогодишна история, доказала своето достойно място в образователната система. Води своето начало