Регистър на училищата

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров, Град Попово - Прием 2018 - 2019

механизация на селското стопанство

механизация на селското стопанство, направление растениевъдство и животновъдство, никола пушкаров попово, организатор туристическа агентска дейност, пгсс никола пушкаров град попово, производител на селскостопанска продукция, производство на кулинарни изделия и напитки, професионална гимназия никола пушкаров попово, професионална гимназия попово, професионално училще град попово, професия фермер, професия фермер попово, пътуване туризъм и свободно време, растениевъдство и животновъдство, специалност селски туризъм, средно училище с професионална насоченост попово, техник на селскостопанска техника, хотелиерство ресторантьорство и кетъринг

Галерия

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Прием 2018 - 2019

Направление, Професия, Специалност

 

За учебната 2018/2019 година се предвижда обучение след завършен VII клас по следните шест професии - дневна форма на обучение:

 

Направление: Растениевъдство и животновъдство код: 621
Професия: Техник - растениевъд код: 621010
Специалност: Растителна защита и агрохимия код: 6210107
След XII клас учениците получават IIІ професионално-квалификационна степен и диплома за средно образование.

 

Направление: Растениевъдство и животновъдство код: 621
Професия: Техник на селскостопанска техника код: 621070
Специалност: Механизация на селското стопанство код: 6210701
След XII клас учениците получават IIІ професионално-квалификационна степен и диплома за средно образование.

 

Направление: Администрация и управление код: 345
Професия: Икономист код: 345120
Специалност: Земеделско стопанство код: 3451203
След XII клас учениците получават IIІ професионално-квалификационна степен и диплома за средно образование.

 

Направление: Секретарски и административни офис дейности код: 346
Професия: Офис-мениджър код: 346010
Специалност: Бизнес-администрация код: 3460101
След XII клас учениците получават IIІ професионално-квалификационна степен и диплома за средно образование.

 

Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг код: 811
Професия: Готвач код: 811070
Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки код: 8110701
След XII клас учениците получават IIІ професионално-квалификационна степен и диплома за средно образование.

 

Направление: Пътуване, туризъм и свободно време код: 812
Професия: Организатор на туристическа-агентска дейност код: 812010
Специалност: Селски туризъм код: 8120102
След XII клас учениците получават IIІ професионално-квалификационна степен и диплома за средно образование.

 

Документи за кандидатстване

За учебната 2018-2019 год. Професионална гимназия по селско стопанство Н. Пушкаров, гр. Попово приема ученици по държавна поръчка в VIII клас.

 

Приемането на учениците се извършва чрез конкурс по документи.

 

Документите, които са ви нужни, за да кандидатствате в ПГСС Никола Пушкаров, гр. Попово са:

 

- Заявление по образец;


- Копие от свидетелството за завършено основно образование;


- Копие от медицинско свидетелство.


В заявлението ученикът подрежда специалностите, за които кандидатства, съобразно желанията си и представя за сверяване оригиналите на документите.

 

Документи за записване в ПГСС Никола Пушкаров, гр. Попово са:

 

- Оригинално свидетелството за завършено основно образование;


- Оригинално медицинско свидетелство.

 

 

Контакти

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров

Град Попово, Община Попово, ул. Раковска 1
Телефон: 060846551
Факс: 060846551
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Попово

Професионална гимназия по техника и лека промишленост

Професионална гимназия по техника и лека промишленост, Попово

Професионална гимназия по техника и лека промишленост град Попово е училище с дългогодишна история, доказала своето достойно място в образователната система. Води своето начало от далечн

Още Училища в Община Попово