Регистър на училищата

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров, Град Попово - Прием 2021-2022

механизация на селското стопанство

механизация на селското стопанство, направление растениевъдство и животновъдство, никола пушкаров попово, организатор туристическа агентска дейност, пгсс никола пушкаров град попово, производител на селскостопанска продукция, производство на кулинарни изделия и напитки, професионална гимназия никола пушкаров попово, професионална гимназия попово, професионално училще град попово, професия фермер, професия фермер попово, пътуване туризъм и свободно време, растениевъдство и животновъдство, специалност селски туризъм, средно училище с професионална насоченост попово, техник на селскостопанска техника, хотелиерство ресторантьорство и кетъринг

Галерия

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Прием 2021-2022

Направление, Професия, Специалност

 

За учебната 2021-2022 година се предвижда обучение след завършен VII клас по следните шест професии - дневна форма на обучение:

 


Професия: Техник - Технолог в дървообработването
Специалност: Мебелно производство - Дуално обучение - 5 години

 

Чужди езици - английски и немски / английски и руски

 

Възможност за придобиване на I-ва квалификационна степен по професията „Работник в дървообработването“, след завършен X-ти клас. Възможност за придобиване на II-ра квалификационна степен по професията „Оператор в дървообработването“ след завършен XI-ти клас. Възможност за придобиване на IIІ-та квалификационна степен “Техник-технолог в дървообработването” след завършен ХІІ-ти клас и диплома за средно образование.

 


Професия: Агроеколог
Специалност: Агроекология - Дневна форма на обучение - 5 години

 

Чужди езици - английски и немски / английски и руски


След XII клас учениците получават IIІ професионално-квалификационна степен и диплома за средно образование.

 

За учениците от дневна форма на обучение по професия Агроеколог се провежда изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС:

 

 • за категория "Т" - след завършен ХІ клас

 

 • за категория "В" - след завършен ХІІ клас

 

 • за категория "Твк" – работа с прикачна земеделска техника - след завършен ХІІ клас

 

 • за категория "Твк - З" работа със самоходна техника /зърнокомбайн/ - след завършен ХІІ клас

 


Професия: Техник - растениевъд
Специалност: Трайни насаждения - Дневна форма на обучение - 5 години

 

Чужди езици - английски и немски / английски и руски


След XII клас учениците получават IIІ професионално-квалификационна степен и диплома за средно образование.

 

За учениците от дневна форма на обучение по професия Растениевъд се провежда изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС:

 

 • за категория "Т" - след завършен ХІ клас

 

 • за категория "В" - след завършен ХІІ клас

 

 • за категория "Твк" – работа с прикачна земеделска техника - след завършен ХІІ клас

 

 • за категория "Твк - З" работа със самоходна техника /зърнокомбайн/ - след завършен ХІІ клас

 


Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес
Специалност: Малък и среден бизнес - Дневна форма на обучение - 5 години

 

Чужди езици - английски и немски / английски и руски


След XII клас учениците получават II професионално-квалификационна степен и диплома за средно образование.

 


Професия: Техик на селскостопанска техника
Специалност: Механизация на селското стопанство - Дневна форма на обучение - 5 години

 

Чужди езици - английски и немски/английски и руски


След XII клас учениците получават IIІ професионално-квалификационна степен и диплома за средно образование.

 

За учениците от дневна форма на обучение по професия Техник на селскостопанска техника се провежда изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС:

 

 • за категория "Т" - след завършен ХІ клас

 

 • за категория "В" - след завършен ХІІ клас

 

 • за категория "Твк" – работа с прикачна земеделска техника - след завършен ХІІ клас

 

 • за категория "Твк - З" работа със самоходна техника /зърнокомбайн/ - след завършен ХІІ клас

 


Професия: Готвач
Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки - Дневна форма на обучение - 5 години

Чужди езици - английски и немски/английски и руски


След XII клас учениците получават II професионално-квалификационна степен и диплома за средно образование.

 

Завършилите ПГСС гр. Попово придобиват умения за ръководене на собствен бизнес, получават добър старт за кандидатстване във висши учебни заведения и се реализират пълноценно на трудовия пазар.


Чрез квалификационни курсове и редовно обучение придобивате право да се явите на изпити за получаване на правоспособност за :

 

 - Категория Твк, даваща право на самостоятелна работа с колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини;


 - Категория Твк-3, даваща право на самостоятелна работа със специализирана и специална самоходна земеделска техника;


 - Категория Ткт, даваща право за управление на трактор, предназначен за извършване на специфични дейности, както и теглене на товарни ремаркета;


 - Категория В, даваща право за управление на моторно превозно средство с максимална допустима маса 3,5 тона, до 8 места без мястото на водача и ремарке до 750 килограма.

 

Документи за кандидатстване

 

За учебната 2021-2022 год. Професионална гимназия по селско стопанство Н. Пушкаров, гр. Попово приема ученици по държавна поръчка в VIII-ми клас.

 

Приемането на учениците се извършва чрез конкурс по документи.

 

Документите, които са ви нужни, за да кандидатствате в ПГСС Никола Пушкаров, гр. Попово са:

 

- Заявление по образец;


- Копие от свидетелството за завършено основно образование;


- Копие от медицинско свидетелство.


В заявлението ученикът подрежда специалностите, за които кандидатства, съобразно желанията си и представя за сверяване оригиналите на документите.

 

Документи за записване в ПГСС Никола Пушкаров, гр. Попово са:

 

- Оригинално свидетелството за завършено основно образование;


- Оригинално медицинско свидетелство.

 

 

Контакти

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров

Град Попово, Община Попово, ул. Раковска 1
Телефон: 060846551
Факс: 060846551
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Попово

Професионална гимназия по техника и лека промишленост

Професионална гимназия по техника и лека промишленост, Попово

Професионална гимназия по техника и лека промишленост град Попово е училище с дългогодишна история, доказала своето достойно място в образователната система. Води своето начало

Още Училища в Община Попово

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров, Попово

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров град Попово е учебно заведение с дългогодишна история и традиции. Води своето начало от далечната 1958 година като Селскостопански

Основно училище Васил Левски

Основно училище Васил Левски, Славяново

Основно училище Васил Левски, Славяново е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неиз

Професионална гимназия по техника и лека промишленост

Професионална гимназия по техника и лека промишленост, Попово

Професионална гимназия по техника и лека промишленост град Попово е училище с дългогодишна история, доказала своето достойно място в образователната система. Води своето начало