Регистър на училищата

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров, Град Попово - Професии и специалности

механизация на селското стопанство

механизация на селското стопанство, направление растениевъдство и животновъдство, никола пушкаров попово, организатор туристическа агентска дейност, пгсс никола пушкаров град попово, производител на селскостопанска продукция, производство на кулинарни изделия и напитки, професионална гимназия никола пушкаров попово, професионална гимназия попово, професионално училще град попово, професия фермер, професия фермер попово, пътуване туризъм и свободно време, растениевъдство и животновъдство, специалност селски туризъм, средно училище с професионална насоченост попово, техник на селскостопанска техника, хотелиерство ресторантьорство и кетъринг

Галерия

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров
Професии и специалности

В ПГСС Никола Пушкаров - Попово се обучават ученици в дневна, самостоятелна и задочна форми на обучение в следните професии и специалности:


Професия: Техник-растениевъд
Специалност: Растителна защита и агрохимия


Професия: Икономист
Специалност: Земеделско стопанство


Професия: Офис-мениджър
Специалност: Бизнес-администрация


Професия: Техник на селскостопанска техника
Специалност: Механизация на селското стопанство


Професия: Организатор на туристическа-агентска дейност
Специалност: Селски туризъм


Професия: Готвач
Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки

 


Задочна форма на обучение


Професия: Фермер
Специалност: Производител на селскостопанска продукция

 

Контакти

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров

Град Попово, Община Попово, ул. Раковска 1
Телефон: 060846551
Факс: 060846551
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Попово

Професионална гимназия по техника и лека промишленост

Професионална гимназия по техника и лека промишленост, Попово

Професионална гимназия по техника и лека промишленост град Попово е училище с дългогодишна история, доказала своето достойно място в образователната система. Води своето начало

Още Училища в Община Попово