Регистър на училищата

ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ, Град Луковит - Прием

Галерия

ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ
ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ
ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ
ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ
ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ
ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ
ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ
ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ
ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ
ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ
ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ
ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ
ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ
ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ
ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ
ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ
ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ
ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ
ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ
ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ

ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ
Прием

ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ

Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит е приемник на МТУ с. Тръстеник, ПТУ с. Дойренци, Икономически техникум гр. Луковит, СПТУ по селско стопанство с. Дерманци.


През последните години ПГСС успешно изпълнява държавния план - прием, въпреки демографската криза в страната.

 

Подготовката на учениците в дневна и задочна форма на обучение се извършва по следните професии - Икономист, Фермер и Монтьор на ССТ.

 

В училището се обучават ученици със СОП в професия Икономист. Учениците от професиите със специалност Механизация на селското стопанство придобиват свидетелства за правоспособност кат.”В” и кат. „Т”


Професионалната ориентация на ПГСС Сергей Румянцев отговаря на специфичните особености в стопанското развитие на България. Училището е лицензирано за провеждане на курсове за кат. „Твк” – работа със земеделска техника и прикачен инвентар и кат. „Твк – З“.

 

Връзките с местния бизнес за провеждане на производствена практика на реални работни места осъществяваме с „ЗП Деян Вацов“, „Абламилк” гр. Луковит, „Милкком“ Луковит, ф-ма „Плодородие” гр. Луковит, ЗП „Младен Витков” гр. Луковит, Община гр. Луковит.


За успешно осъществяване целите на учебния процес материалната база в училище позволява за нормалното протичане на учебно-възпитателната дейност.


План - прием за учебната 2014/2015 г.


Професия ИКОНОМИСТ със интензивно изучаване на английски език


ДНЕВНА форма на обучение -
прием след завършен 7-ми клас

Обучението подготвя специалисти в областта на икономиката, които:

 

 • имат компетенции за успешен бизнес в аграрния сектор
 • познават европейските правила за инвестиране и финансиране
 • познават маркетинговия инструментариум на аграрното предприятие
 • прилагат лостовете на финансовата политика

 

Професия ФЕРМЕР

 

ДНЕВНА форма на обучение -

прием след завършен 8-ми клас


Обучението по тази професия е съобразено с европейските стандарти при производство на растителна и животинска продукция.


Учениците придобиват умения за :

 

 • работа със земеделска техника
 • внедряване на модерните технологии в растениевъдството и животновъдството
 • реализиране на продукцията чрез прилагане на маркетингови средства и техники
 • Придобиват правоспособност за категории „В“ „Т“„Твк” и „Твк –ЗПрофесия МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА


ДНЕВНА форма на обучение -
прием след завършен 8-ми клас


ЗАДОЧНА форма на обучение -

след завършен 8-ми клас и навършени 16 години.

 

Завършилите този курс на обучение могат:

 

 • да планират и организират техническо поддържане на машинно-тракторен парк
 • да управляват и ремонтират автомобили, трактори, ком- байни и друга земеделска техника
 • да извършват всички механизирани операции при производство на селско- стопанска продукция. 
 • Придобиват правоспособност за категории „В“ „Т“„Твк” и „Твк –З

 

Контакти

ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ

Град Луковит, Община Луковит, ул.Васил Левски 26
Телефон: 069754048, 069752577
GSM: 0879827371, 0879827372, 0879827373
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Луковит

Средно училище Алеко Константинов

Средно училище Алеко Константинов, Луковит

Средно училище Алеко Константинов, Луковит е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение. Отворило врати, за да по

ОУ ПРИ ДОМ ЗА МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ

ОУ ПРИ ДОМ ЗА МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ, Луковит

Град Луковит е разположен в Северозападния регион на България, Община Луковит, Област Ловеч. В град Луковит се намира Основното училище за за деца с физически увреждания. Учебното заведение е оздравит

Още Училища в Община Луковит

Средно училище Алеко Константинов

Средно училище Алеко Константинов, Луковит

Средно училище Алеко Константинов, Луковит е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение. Отворило врати, за да по

ОУ ПРИ ДОМ ЗА МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ

ОУ ПРИ ДОМ ЗА МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ, Луковит

Град Луковит е разположен в Северозападния регион на България, Община Луковит, Област Ловеч. В град Луковит се намира Основното училище за за деца с физически увреждания. Учебното заведение е оздравит