Регистър на училищата

Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов, Град Плевен

гимназия по туризъм алеко константинов плевен

гимназия по туризъм алеко константинов плевен, едно от авторитетните училища в плевен, квалифицирани кадри за туризъма плевен, наложила се обучаваща институция плевен, наложило и утвърдило се учебно заведение плевен, отлична подготовка за пълноценна реализация, пгт алеко костантинов плевен, подготовя специалисти в областта на туризма, привлекателни и перспективни специалности, проспериращо учебно заведение плевен, професионална гимназия по туризъм плевен, професионалната подготовка в сферата на туризма, средни специалисти за туристическата индустрия, училище извор на знание и мъдрост плевен, училище с богата история и традиции плевен, училище с богата история плевен, училище с неоспорими традиции плевен

Галерия

Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов
Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов
Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов
Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов
Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов
Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов
Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов
Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов
Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов
Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов
Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов
Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов
Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов
Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов
Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов
Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов
Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов
Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов
Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов
Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов
Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов
Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов

Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов
Информация

ПГТ Алеко Константинов

Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов, Плевен е училище с богата история, което през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.

 

В своята дългогодишна история учебното заведение създава неоспорими традиции в общообразователната и професионалната подготовка в сферата на туризма.

 

Едно от авторитетните училища в България, подготовящо специалисти със средно образование в областта на туризма. Специалностите, които се изучават в гимназията са привлекателни и перспективни за младите хора.


ПГТ Алеко Константинов подготвя средни специалисти за туристическата индустрия. Наложило и утвърдило се проспериращо учебно заведение въпреки трудните години на преход в българската икономика.

 

В гимназията се обучават 460 ученици в 19 паралелки с професионално направление:

 

  • Хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг - професия Хотелиер, специалност Организация на хотелиерството

 

  • Пътувания, туризъм и свободно време, професия Организатор на туристическа агентска дейност, специалност Организация на туризма и свободното време, професия Екскурзовод, специалност Екскурзоводство

 

  • Терапия и рехабилитация, професия Изпълнител на термални процедури, специалност Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове

 

  • Социална работа и консултиране, професия Сътрудник социални дейности, специалност Социална работа с деца и семейства в риск.


В ПГТ Алеко Константинов се изучават английски, немски, испански, италиански и руски езици.


През всички тези години години Гимназията по туризъм, Плевен гради своя облик на училище с богата история и традиции.


Учебното заведение е извор на знание и мъдрост, стремейки се да създава обективни възможности за отлична подготовка, която води до последваща пълноценна реализация на своите възпитаници.


Материално - техническата база е съвременна, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети, непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро и качествено обучение на учениците.

 

Професионално-техническата подготовка на учениците се осъществява в специализирани учебни кабинети по сервиране, барманство, сомелиерство. Практически занимания се провеждат в учебната кухня, кабинетите по термални и СПА процедури.


За удобство на възпитаниците, ПГТ Алеко Константинов разполага с добре уредено общежитие с централно парно отопление.


Анализирайки резултатите, гимназията отговаря на изискванията на новото време и целият колектив реагира адекватно на новата икономическа обстановка в страната и членството на България в ЕС.


ПГТ Алеко Константинов се е наложила, като обучаваща институция на квалифицирани кадри за различните видове туризъм, задоволяващи нуждите на пазара на труда.


Възпитаниците на учебното заведение провеждат своите летни стажове в КК Златни пясъци, КК Свети Тома, хотели, ресторанти, туристически агенции, музе и социални институции.


Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов участва в разработване и прилагане на учебни планове и програми за различни форми на обучение и в международни проекти по програми на Европейския съюз. Има реализирани над двадесет проекта, към момента работи по два проекта на програмата Еразъм+, участва в седем проекта по КД 2 като партньор.


ПГТ Алеко Константинов се слави с големия професионализъм на педагозите и тяхната всеотдайност към своите възпитаници, давайки им нужните знания и умения.


Методите на обучение, прилагани в гимназиаята, са съвременни и традиционни, заниманията са ползотворни и интересни и учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

 

Контакти

Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов

Град Плевен, Община Плевен, жк. Сторгозия 100
Телефон: 064681020
Факс: 064681020
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Плевен