Регистър на училищата

Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев, Град Лом - План-Прием за учебната 2017 / 2018 година

гимназия дмитрий иванович менделеев лом

гимназия дмитрий иванович менделеев лом, гимназия лом, гимназия менделеев лом, гимназия по хранене и земеделие лом, гимназия с добра професионална подготовка лом, гимназия с професионална насоченост лом, добро професионално обучение лом, качествено образование лом, качествено обучение лом, лом, обучение хранителни технологии, пг лом, пг по хранене и земеделие, пгхз д и менделеев лом, пгхз дмитрий менделеев лом, пгхз лом, предпочитана професионална гимназия лом, предпочитано професионално училище лом, препоръчана професионална гимназия лом, препоръчано професионално училище лом, професионална гимназия град лом

Галерия

Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев
Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев
Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев
Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев
Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев
Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев
Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев
Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев
Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев
Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев
Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев
Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев

Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев
План-Прием за учебната 2017 / 2018 година

План прием за учебната 2017 / 2018 година

 

Прием след завършено основно образование - седми клас

 

  • Професия : Икономист

 

  • Ресторантьор с разширено изучаване на английски език

 

  • Работник в заведенията за хранене и развлечения

 

Прием след завършено основно образование - осми клас

 

  • Професия : Ресторантьор

 

  • Професия : Готвач

 

  • Професия : Икономист

 

  • Работник в заведенията за хранене и развлечения

 

Икономист - Обучението по специалността дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения свързани с планирането, обработването и нализирането на икономическата информация, познанието и прилагането на нормативни документи.


Ресторантьор - Обучението по специалността дава възможност за придобиване на професионални умения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и кетеринга.


Съвременната наука за храненето налага кулинарното производство да бъде на научна основа, а изискванията на пазара да задоволява желанието на потребителите.


Агроекология - Професията "Агроеколог" е основана на изискванията на ЕС за производството на екологично земеделие и животновъдство.


На територията на област Монтана единствено в ПГХЗ се осъществява обучение по посочената специалност.


Завършилите ученици придобиват правоспособност за МПС категории ( ТкТ, Твк и В).


Работник в заведение - Обучение на ученици със специални образователни потребности - I-ва степен на професионална квалификация.

Контакти

Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев

Град Лом, Община Лом, ул.Славянска 148
Телефон: 097160264, 097160265, 097160268
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Лом

Още Училища в Община Лом