Регистър на училищата

Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев, Град Лом - План-Прием

гимназия дмитрий иванович менделеев лом

гимназия дмитрий иванович менделеев лом, гимназия лом, гимназия менделеев лом, гимназия по хранене и земеделие лом, гимназия с добра професионална подготовка лом, гимназия с професионална насоченост лом, добро професионално обучение лом, качествено образование лом, качествено обучение лом, лом, обучение хранителни технологии, пг лом, пг по хранене и земеделие, пгхз д и менделеев лом, пгхз дмитрий менделеев лом, пгхз лом, предпочитана професионална гимназия лом, предпочитано професионално училище лом, препоръчана професионална гимназия лом, препоръчано професионално училище лом, професионална гимназия град лом

Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев
План-Прием

ПГХЗ Дмитрий Иванович Менделеев, гр. Лом е едно от авторитетните училища в България, подготовящо специалисти със средно образование.


Предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда по модерни широкопрофилни специалности.


Съвременните методи за обучение, богатата материална база и социалните придобивки, са притегателна сила за възпитаниците на учебното заведение.


ПГХЗ Дмитрий Иванович Менделеев, гр. Лом извършва прием по следните специалности:

 

Прием след завършено основно образование - седми клас

 

Професия: Търговски представител
професионално направление " Търговия на едро и дребно"


Професия : Ресторантьор с разширено изучаване на английски език
професионално направление " Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг "

 

Прием след завършено основно образование - осми клас

 

  • Професия : Ресторантьор

 

  • Професия : Готвач

 

  • Професия : Икономист

 

  • Работник в заведенията за хранене и развлечения

 

Икономист - Обучението по специалността дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения свързани с планирането, обработването и нализирането на икономическата информация, познанието и прилагането на нормативни документи.


Ресторантьор - Обучението по специалността дава възможност за придобиване на професионални умения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и кетеринга.


Съвременната наука за храненето налага кулинарното производство да бъде на научна основа, а изискванията на пазара да задоволява желанието на потребителите.


Агроекология - Професията "Агроеколог" е основана на изискванията на ЕС за производството на екологично земеделие и животновъдство.


На територията на област Монтана единствено в ПГХЗ се осъществява обучение по посочената специалност.


Завършилите ученици придобиват правоспособност за МПС категории ( ТкТ, Твк и В).


Работник в заведение - Обучение на ученици със специални образователни потребности - I-ва степен на професионална квалификация.

Контакти

Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев

Град Лом, Община Лом, ул.Славянска 148
Телефон: 097160264, 097160265, 097160268
Интернет сайт: www.pghz-lom.com

Галерия

Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев
Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев
Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев
Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев
Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев
Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев
Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев
Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев
Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев
Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев
Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев
Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев

Още Училища в Град Лом

ПЪРВО ОУ НИКОЛА ПЪРВАНОВ

ПЪРВО ОУ НИКОЛА ПЪРВАНОВ, Лом

През 1905 г. е открито трикласно общо училище "Никола Първанов" в Лом. През 1970 г. Основно училище "Никола Първанов", Основно училище "Никола Вапцаров" и училище "Кръстьо Пишурка" се обединяват в едн

Още Училища в Община Лом

Основно училище Климент Охридски

Основно училище Климент Охридски, Сталийска махала

Основно училище Климент Охридски, село Сталийска махала е учебно заведение с богата история, извор на знание, средище на духовна изява, огнище на национални традиции. Началото на учебното дело се губ

Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев

Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев, Лом

Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев е учебно заведение в град Лом. Училище с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да