Регистър на училищата

Професионална гимназия Васил Левски, Град Мизия

пгхт васил левски мизия

пгхт васил левски мизия, мизия, професионална гимназия мизия, пг по хт мизия

Професионална гимназия Васил Левски
Информация

ПГХТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ПГХТ Васил Левски, Мизия е професионално учебно заведение. Финансирането му се осигурява с общински средства.


Директор на Професионална гимназия по химични технологии Васил Левски, Мизия е г-жа Галина Калмушка.

 

 

ЦЕЛИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, МИЗИЯ

 

Издигане и утвърждаване престижа на училището


Качествена учебно-възпитателна работа


Ефективност при изучаването на чуждите езици– руски и английски


Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите


Повишаване квалификацията на учителите


Изграждане на образовани личности със възможности с професионална реализация

Контакти

Професионална гимназия Васил Левски

Град Мизия, Община Мизия, ул. Петър Атанасов 26
Телефон: 091612381
Интернет сайт: https://www.daskalo.com/pghtmizia/

Галерия

Професионална гимназия Васил Левски
Професионална гимназия Васил Левски
Професионална гимназия Васил Левски
Професионална гимназия Васил Левски

Още Училища в Община Мизия