Регистър на училищата

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Град Мизия

пгхт васил левски мизия

пгхт васил левски мизия, мизия, професионална гимназия мизия, пг по хт мизия

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Информация

ПГХТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ПГХТ Васил Левски, Мизия е професионално учебно заведение. Финансирането му се осигурява с общински средства.


Директор на Професионална гимназия по химични технологии Васил Левски, Мизия е г-жа Галина Калмушка.

 

 

ЦЕЛИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, МИЗИЯ

 

Издигане и утвърждаване престижа на училището


Качествена учебно-възпитателна работа


Ефективност при изучаването на чуждите езици– руски и английски


Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите


Повишаване квалификацията на учителите


Изграждане на образовани личности със възможности с професионална реализация

Контакти

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Град Мизия, Община Мизия, ул. П.Атанасов 26
Телефон: 091612381

Галерия

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Още Училища в Община Мизия

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Мизия

ПГХТ Васил Левски, Мизия е професионално учебно заведение. Финансирането му се осигурява с общински средства. Директор на Професионална гимназия по химични технологии Васил Левски, Мизия е г-жа Галин