Регистър на училищата

Професионална гимназия Братя Евлогий и Христо Георгиеви, Град Карлово

авторитена образователна институция карлово

авторитена образователна институция карлово, авторитетно учебно заведение карлово, висококвалифицирани педагози карлово, гимназия евлогий и христо георгиеви, гимназия карлово, добро образование карлово, добро учебно заведение карлово, елитна гимназия карлово, извор на знание карлово, карлово, качествено обучение карлово, пг братя евлогий и христо георгиеви, пг братя евлогий и христо георгиеви карлово, пг карлово, педагози с богат опит карлово, предпочитана гимназия в карлово, предпочитано училище карлово, професионална гимназия карлово, професионално учебно заведение карлово, светилище на просвещението карлово, специалност автотранспортна техника, средище на духовност карлово, традиции и приемственост в образованието карлово, училище с богата история карлово, училище с добра база карлово, училище с добра подготовка карлово, училище с традиции карлово, училище със запазени традиции карлово

Професионална гимназия Братя Евлогий и Христо Георгиеви
Информация

Професионална гимназия Братя Евлогий и Христо Георгиеви, град Карлово е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.

 

Води началото си от 1925 година, когато е открито тогавашното Държавно средно механо-електротехническо училище Братя Евлогий и Христо Георгиеви.

 

През 1998 година, вече трансформираното в Професионална гимназия училище, се присъединява към програма ФАР на Европейския съюз със специалност „Техник на електроинсталации“.

 

В своето дългогодишно развитие се налага, като развиващ се културно - образователен център в община Карлово, удовлетворявайки нуждите от необходимите, добре обучени кадри със средно образование.


Специалността - Техник организатор в машиностроенето, е широкопрофилна специалност с икономическа насоченост.

 

За развиващата се шивашка промишленост в региона учебното заведение подготвя добре подготвени кадри за специалността - Машини и съоръжения в шевната и обувна промишленост.


Учебно заведение, предлага и осигурява отлични условия за работа на учители и ученици. Гордее с високите си постижения като учебна институция.


Днес ПГ Братя Евлогий и Христо Георгиеви е едно от авторитетните училища в България. Утвърдило се, като съвременна и модерна учебна институция, подготовящо добри специалисти със средно образование.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение - общообразувателно и професионално, свързани с развитието на образователния и творчески процес.

 

Прилагането на иновационни методи адаптира обучението, съобразявайки го с бързо променящите се условия на икономическия пазар и нуждата от качествени специалисти.

 

За да бъдат възпитаниците конкурентоспособни в променящите се условия на съвременния свят, училището адекватно реагира и въвежда нови учебни специалности в годините на своето развитие.

 

Водеща цел в работата на ПГ Братя Евлогий и Христо Георгиеви е да се наложи като институция със сериозни образователни, професионални и културни функции.


Обучението и образованието, което получават възпитаниците са на високо ниво. Училището подготвя кадри по следните професии и специалности: Електрообзавеждане на транспортна техника, Автотранспортна техника, Екскурзоводско обслужване и Газова техника.


Учебното заведение се слави с големия професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към възпитаниците си, обграждайки ги с внимание, давайки им знания.


Преподавателският екип е на много високо ниво, той дава на учениците не само професионални умения, но и възпитава човешки ценности, необходими за пълноценната им реализация в живота.

 

Училището участва в разработване и прилагане на учебни планове и програми за различни форми на обучение и в международни проекти по програми на Европейския съюз.

 

Директор на ПГ Братя Евлогий и Христо Георгиеви е инж. Таньо Топалски.

 

Ако искате да бъдете специалисти в избраната от Вас професия, желаете да получите най - добрата професионална подготовка, мечтаете да се реализирате в живота, точно това е Вашето училище.

Контакти

Професионална гимназия Братя Евлогий и Христо Георгиеви

Град Карлово, Община Карлово, ул.Тодор Каблешков 1
Телефон: 033595636, 033593085
Факс: 033990120
Интернет сайт: tmtkarlovo.com

Галерия

Професионална гимназия Братя Евлогий и Христо Георгиеви
Професионална гимназия Братя Евлогий и Христо Георгиеви
Професионална гимназия Братя Евлогий и Христо Георгиеви
Професионална гимназия Братя Евлогий и Христо Георгиеви
Професионална гимназия Братя Евлогий и Христо Георгиеви
Професионална гимназия Братя Евлогий и Христо Георгиеви
Професионална гимназия Братя Евлогий и Христо Георгиеви
Професионална гимназия Братя Евлогий и Христо Георгиеви
Професионална гимназия Братя Евлогий и Христо Георгиеви
Професионална гимназия Братя Евлогий и Христо Георгиеви
Професионална гимназия Братя Евлогий и Христо Георгиеви

Още Училища в Град Карлово

ПГЖТ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

ПГЖТ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, Карлово

Професионална гимназия по железопътен транспорт Христо Смирненски започва учебната си дейност през далечната 1962 година. В самото начало е професионално-техническо училище по сградостроителство, коет

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Карлово

СОУ Васил Левски, Карлово е символ на образование и успех. Не само защото всеки втори жител на Карлово е потомък на учебното заведение, а защото повече от сто и двадесет години това уч