Регистър на училищата

ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО, Село Стефан Караджа

ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО
Информация

ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО

ИЗУЧАВАНИ ПРОФЕСИИ / СПЕЦИАЛНОСТИ

   В Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство се осъществява обучение на ученици, завършили VІІІ клас в две професионални направления - "Селско стопанство" и "Горско стопанство",което се определя от специфичните потребности от квалифицирана работна сила в регионСевероизточна България. Освен това гимназията е лицензирана за провеждане на курсове запридобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника в различни категории. Към гимназията има професионален учебен център за обучение на водачи на МПС, категории „Ткт” и „В”.

Професионално направление „Селско стопанство”

   В това направление се обучават ученици от ІХ до ХІІ клас професия „Фермер”, специалност „Земеделец”. Формата на обучение е дневна със срок на обучение четири години. След успешно завършен ХІІ клас учениците получават диплома за завършено средно образование и свидетелство за втора степен на професионална квалификация.

Професионално направление „Горско стопанство”

   Обучават се ученици от ІХ до ХІІ клас професия „Механизатор на горска техника”, специалност „Механизация на горското стопанство”. Формата на обучение е дневна със срок на обучение четири години. Приемат се и ученици във вечерна форма на обучение със същия срок на обучение. След успешно завършен ХІІ клас учениците получават диплома за завършено средно образование и свидетелство за втора степен на професионална квалификация.

Контакти

Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство

Село Стефан Караджа, Община Вълчи дол, с. Стефан Караджа
Факс: 051352326
Интернет сайт: pgzgs.hit.bg

Галерия

ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО

Още Училища в Община Вълчи дол

Основно училище Климент Охридски

Основно училище Климент Охридски, Стефан Караджа

ОУ Климент Охридски е учебно заведение в село Стефан Караджа, община Вълчи дол. Отворило врати, за да посрещне своите първи възпитаници, жадни за знание, поемащи по пътя към новото, непознато