Регистър на училищата

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТЕФАН ЦАНОВ, Град Кнежа

пг по земеделие кнежа

пг по земеделие кнежа, пг по земеделие стефан цанов кнежа

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТЕФАН ЦАНОВ
Информация

ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТЕФАН ЦАНОВ

Професионална гимназия по земеделие Стефан Цанов се намира в град Кнежа, област Плевен.

 

Вече 105 години в ПГЗ “Стефан Цанов” учат деца, които вярват в своите възможности, умения и перспективи в областта на земеделието.105 години в ПГЗ “Стефан Цанов” работят учители, които не само професионално подготвят земеделски специалисти, но и оставят дълбок отпечатък в личността на учениците. Те са идеал, опора и авторитет за младите хора. Даряват много професионализъм, за да израстат децата ни образовани, различни и добри, много любов, за да ги научат истински да обичат и да се раздават като тях без остатък!

 

Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов” предлага обучение по атрактивни специалности с модерни кабинети, техника и квалифицирани преподаватели.

 

 

През учебната 2013/2014 година в  училището ще се осъществява обучение по следните специалности: 

 

I. Дневна форма на обучение

 

1. Специалност „Земеделско стопанство”, професия „Икономист”, срок на обучение 4 години

 

2. Специалност „Агроекология”, професия „Агроеколог”, срок на обучение 4 години

 

3. Специалност  „Механизация на селското стопанство”, професия „Техник на селскостопанска техника”, срок на обучение 4 години

 

4. Специалност „Растителна защита и агрохимия”, професия „Техник-растениевъд”, срок на обучение 4 години

 

II. Задочна форма на обучение

 

1. Специалност „Земеделец”, професия „Фермер”, срок на обучение 4 години

 

 

III. Колежанска форма на обучение

 

1. Специалност „Управление на растениевъдни и животновъдни ферми”, професия „Фермер 

 

 

На своите ученици ПГЗ „Стефан Цанов” предлага:

 

- Обособени самостоятелни кабинети по всички предмети

 

- Учебни работилници

 

- Полигон за водачи на МПС

 

- Машинно-тракторен парк

 

- Богата библиотека

 

- Мултимедийна зала

 

- Два компютърни кабинета

 

- Училищно радио

 

- Обновен физкултурен салон

 

- Два учебни автомобила за подготовка на учениците и получаване на категория „В”

 

- Нова техника за подготовка на учениците и получаване на категория „ТКТ” и „ТВК”

 

- Безплатно пребиваване в общежитието на училището, намиращо се в същия двор /за ученици от други населени места/

 

В извънучебно време учениците посещават обособени клубове по проект УСПЕХ. 

 

През учебната 2012/2013 година стартира проект „Ученически практики”. Проектът е насочен към професионално обучение чрез практика с цел:

 

Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика на селското стопанство, основана на знанието.

 

 

Придобиване на професионален опит и практически умения чрез стажуване.

 

 

"Не просто избор, а вярно решение!"

 

Контакти

Професионална гимназия по земеделие Стефан Цанов

Град Кнежа, Община Кнежа, ул. Марин Боев № 5
Телефон: 091327376
Факс: 091325601
Интернет сайт: www.pgzemedelie.weebly.com

Галерия

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТЕФАН ЦАНОВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТЕФАН ЦАНОВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТЕФАН ЦАНОВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТЕФАН ЦАНОВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТЕФАН ЦАНОВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТЕФАН ЦАНОВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТЕФАН ЦАНОВ

Още Училища в Град Кнежа

Още Училища в Община Кнежа

Основно училище Васил Левски

Основно училище Васил Левски, Еница

Основно училище Васил Левски село Еница води своето начало от далечната 1924 година. Първоначално децата от селото учили в килийно училище, а по-късно обучението се провеждало в частни домове