Регистър на училищата

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ, Град Генерал Тошево

гимназия тодор рачински генерал тошево

гимназия тодор рачински генерал тошево, пг по земеделие генерал тошево, пг по земеделие тодор рачински, професионална гимназия генерал тошево, генерал тошево, гимназия по земеделие, гимназия тодор рачински

Галерия

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ
Информация

ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ

С избора си на ПГЗ „Т. Рачински“ можете да имате:

C Интензивно изучаване на английски език;

C Участие в европейски проекти;

C Провеждане на производствени практики в реални условия;

C Общежитие за всички желаещи или транспорт;

C Обновена и специализирана материална база;

C Стипендия за отличен успех;

C Получаване на диплом за средно образование;

C Свидетелство за професионална квалификация II и/или III степен;

C Възможност за придобиване на правоспособност за водачи на МПС—категория “В”, “Ткт”, “Твк”, “Твк-3”;

C Професионална реализация след завършване курса на обучение;

C Възможност за продължаване на обучението във всички висши учебни заведения в страната и чужбина.

 

 

ЗА НАС

 

ПГ по Земеделие, Генерал Тошево е професионална гимназия с държавно финансиране.

 

Гимназията е създадена през 1989 година. Тогава учебното заведение е със статут техникум – Техникум по механотехника „Ю. Гагарин“. 

 

Учебният процес протича в една смяна – сутрин.

 

В учебното заведение се извършва обучение и подготовка по Общообразователни предмети и Професионална подготовка.

 


Успешно завършилите ученици получават: Диплома за завършено средно образование; Свидетелство за професионална квалификация; Свидетелство за управление на МПС категория Т и ТкТ.

 


Професиите и специалностите, които се изучават в ПГ по Земеделие Тодор Рачински, Генерал Тошево, са:


Професия Икономист, Специалност: Земеделско стопанство


Професия Електромонтьор, Специалност: Електрообзавеждане на транспортна техника


Професия Фермер, Специалности: Земеделец и Производител на земеделска продукция

 


Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински, Генерал Тошево работи по проектите:


- Проект УСПЕХ


- Проект „Ученически практики“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Контакти

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ

Факс: 057314593
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Генерал Тошево

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТОДОР РАЧИНСКИ, Генерал Тошево

С избора си на ПГЗ „Т. Рачински“ можете да имате: C Интензивно изучаване на английски език; C Участие в европейски проекти; C Провеждане на производствени практики в реал