Регистър на училищата

Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински, Град Генерал Тошево - Извънкласни занимания

авторитетно учебно заведение генерал тошево

авторитетно учебно заведение генерал тошево, авторитетно училище генерал тошево, генерал тошево, гимназия по земеделие, гимназия тодор рачински, гимназия тодор рачински генерал тошево, добра професионална подготовка генерал тошево, добро професионално обучение генерал тошево, добро професионално училище генерал тошево, извор на знание генерал тошево, извънкласни занимания генерал тошево, иновативно училище генерал тошево, качествено образование генерал тошево, качествено обучение генерал тошево, отлични преподаватели генерал тошево, пг по земеделие генерал тошево, пг по земеделие тодор рачински, пгз генерал тошево, пгз тодор рачински, пгз тодор рачински генерал тошево, педагози с богат опит генерал тошево, професионална гимназия генерал тошево, светилище на просвещението генерал тошево, средище на духовност генерал тошево, училище с традиции генерал тошево

Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Извънкласни занимания

Педагозите в ПГ по земеделие Тодор Рачински, град Генерал Тошево се стремят да развиват индивидуалността и творчеството на своите възпитаници. Това се постига чрез създаването на подходящи и оптимални условия и среда за изява на личностните им качества.

 

В учебното заведение са осигурени всички необходими условия за физическото, духовното, нравственото и социалното им развитие. Педагозите възпитават у учениците духа на мира и толерантността, стремят се да приобщават възпитаниците си към българските традиции и културни ценности.

 

Всички нови познания помогнат на учениците да развиват своите интелектуални дадености, физически заложби и емоционална индивидуалност.

 

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I-ви до XII-ти клас в съответствие с желанието на учениците и съгласието на техните родители, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

 

Възпитаниците на ПГ по земеделие Тодор Рачински активно участват в извънкласните форми на обучение.

 

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

 

Контакти

Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински

Телефон: 057314593
Интернет сайт: pgzemedelie.com

Галерия

Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински

Още Училища в Община Генерал Тошево

Средно училище Никола Йонков Вапцаров

Средно училище Никола Йонков Вапцаров, Генерал Тошево

Средно училище Никола Йонков Вапцаров, Генерал Тошево е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение. Отвор

Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински

Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински, Генерал Тошево

Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински, Генерал Тошево е училище с дългогодишна история, доказала своето достойно място в образователната система, осигурявайки на своите възпитан

Основно училище Христо Ботев

Основно училище Христо Ботев, Кардам

Основно училище Христо Ботев е учебно заведение в село Кардам, Община Генерал Тошево. Училище с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си ста