Регистър на училищата

ПГ ПО КОЖАРСТВО ОБЛЕКЛО И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ МАРИЙКА И МАРИНЧО КАРАКОНОВИ, Град Ловеч

ПГ ПО КОЖАРСТВО ОБЛЕКЛО И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ МАРИЙКА И МАРИНЧО КАРАКОНОВИ
Информация

ПГ ПО КОЖАРСТВО ОБЛЕКЛО И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ МАРИЙКА И МАРИНЧО КАРАКОНОВИ

През 2008г. се навършиха 80 години от създаването на единственото средно кожарско училище на Балканския полуостров.Много векове бяха нужни за да се превърне суровата животинска кожа в продукт траен и неразлагащ се от атмосферните и микробиологични въздействия и да се създаде съвременната кожаро-кожухарска промишленост.С тази промишленост тясно е свързан и нашият град Ловеч. Тук в началото на миналия век има множество малки, невзрачни кожарски работилници.Благодарение на прочутият търговец и кожухар Маринчо Караконов, става възможно построяването и откриването на кожарското училище в града.Строителството му започва на 05.12.1925г.През 1928г. са приети първите 28 ученика от цялата страна.За директор е назначен Сабо Янош, а за учител по практика Йозеф Шпирек и двамата унгарци по народност.През 1932г. са произведени в Ловеч първите ръкавици от кожи, обработени в училището.През1931г. първият випуск е вече с дипломи и възможности да се влее в кожарското производство.През 1939 и 1940 се построява нова двуетажна сграда за кожарското училище и втора-едноетажна сграда за производствена практика.От есента на 1942г. се открива ученически стол.През 1947г. се извършва национализацията, която косвено и пряко се отразява на кожарското училище.В Ловеч се организира Държаван кожарска фабрика „Велур”, която започва производствената си дейност в училищната работилница. По-късно кожарската фабрика изцяло отнема работилницата.През 1962-1963 се извършва надстройка на училището-трети етаж със средства от самооблагането на ГНС – Ловеч.През 1970 е взето решение производствената сграда на ДИП „Велур” да се разшири за сметка на двора на техникума.

Контакти

Професионална гимназия по кожарство облекло и химични технологии Марийка и Маринчо Караконови

Град Ловеч, Община Ловеч, ул. Кубрат 1
Телефон: 068604234
GSM: 00878496220
Факс: 068604235
Интернет сайт: www.pgkoht-lovech.hit.bg

Галерия

ПГ ПО КОЖАРСТВО ОБЛЕКЛО И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ МАРИЙКА И МАРИНЧО КАРАКОНОВИ
ПГ ПО КОЖАРСТВО ОБЛЕКЛО И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ МАРИЙКА И МАРИНЧО КАРАКОНОВИ
ПГ ПО КОЖАРСТВО ОБЛЕКЛО И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ МАРИЙКА И МАРИНЧО КАРАКОНОВИ
ПГ ПО КОЖАРСТВО ОБЛЕКЛО И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ МАРИЙКА И МАРИНЧО КАРАКОНОВИ
ПГ ПО КОЖАРСТВО ОБЛЕКЛО И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ МАРИЙКА И МАРИНЧО КАРАКОНОВИ
ПГ ПО КОЖАРСТВО ОБЛЕКЛО И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ МАРИЙКА И МАРИНЧО КАРАКОНОВИ
ПГ ПО КОЖАРСТВО ОБЛЕКЛО И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ МАРИЙКА И МАРИНЧО КАРАКОНОВИ
ПГ ПО КОЖАРСТВО ОБЛЕКЛО И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ МАРИЙКА И МАРИНЧО КАРАКОНОВИ

Още Училища в Град Ловеч

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Ловеч

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА ВАСИЛ ЛЕВСКИ град Ловеч е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности. Центърът осъщ

ОУ ХРИСТО НИКИФОРОВ

ОУ ХРИСТО НИКИФОРОВ, Ловеч

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТОСтроежът на старата сграда, чието първоначални име е "Христо П. Никифоров" започва в началото на юли 1931 година и е завършен през същия месец на 1932 година. През лятото на същат

СОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

СОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, Ловеч

През дългогодишната си история СОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ е дало образование на хиляди ловчалии и жители на областта. Възпитаници на училището са видни учени в различни области на обществения живот, нау