Регистър на училищата

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ МАРИН ПОПОВ, Град Севлиево

пг марин попов севлиево

пг марин попов севлиево, професионална гимназия марин попов, професионална гимназия севлиево, севлиево, пг севлиево, гимназия севлиево, пг марин попов

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ МАРИН ПОПОВ
Информация

Професионална гимназия Марин Попов

ПГ Марин Попов, Севлиево е създадена през 2013 година. Издадена е Заповед с № РД-14-64 от 11.07. 2013 година на министъра на образованието и науката. Гимназията е приемник на 2 училища – ПГМСС „Марин Попов“ и ПГКМП – Севлиево. Средствата за финасиране на училището се осигуряват от Общината. Учебните занятия на учениците се провеждат в една смяна.

 

 

Гимназията е единственото професионално училище, на територията на област Габрово, със селскостопанска насоченост. В учебното заведение се обучават квалифицирани кадри в областта на земеделието, аграрните технологии и икономическото управление на замеделското стопанство. В училището се провежда обучение на монтьори, техници, фермери, механизатори на горска техника.

 

 

Учебното заведение разполага с музей на селското стопанство, единствен за Северна България.

 


В ПГ Марин Попов, Севлиево се обучават и ученици след завършено основно образование в професионални направления - „Химични продукти и технологии“, „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаса и стъкло“.

 

.

На разположение, в обучителния процес, на учениците са два компютърни кабинета, специализирани кабинети и работилници за усвояване на знания и умения по изучаваните професии.

 


Ученическото общежитие към Професионална гимназия Марин Попов, Севлиево е добре обзаведено, а материалната база е осъвременена.


Провеждат се извънкласни дейности: конкурси, изложби на приложното изкуство, организирани от МОН, НДД, Община Севлиево и други.

 

 

Успешно се поддържат създадените добри връзки с местния бизнес за провеждане на практическите занятия в реалните производствени условия на „Идеал Стандарт – Видима” АД – Завод за производство на санитарна керамика, „Изгрев – 90С” ООД, „Абанос” ООД, „Виктор – Мебел” ООД, Корпорация „Топливо” АД , автосервизи др.

 

 

 

Контакти

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство Марин Попов

Град Севлиево, Община Севлиево, Стефан Пешев 149
Телефон: 067533426, 067533428, 067533427
Факс: 067533429

Галерия

Още Училища в Град Севлиево

Още Училища в Община Севлиево