Регистър на училищата

Професионална гимназия по селско и горско стопанство, Град Кърджали

Професионална гимназия по селско и горско стопанство
Информация

ПГ по селско и горско стопанство

Професионална гимназия по селско и горско стопанство отваря врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето.


Води началото си от далечната 1958 год. като Селскостопанският техникум и през всички години гради своя облик на училище с утвърдени традиции, средище на духовна изява, превърнало се в съвременно и модерно училище, развиващ се културно - образователен център в град Кърджали.

 

Учебната 1958 / 1959 г. е първата учебна година за селскостопанския техникум с прием на курсисти в 2 паралелки - Полевъдство и Животновъдство.


През годините в училището се извършва прием и по други специалности: Зеленчукопроизводство, Овощарство, Земеделие.


През учебната 1966/ 1967 год. по решение на Министерството на народната просвета техникумът е преобразуван на Средно професионално-техническо училище по селско стопанство, а по-късно отново е преименуван на Техникум по селско стопанство.


През учебната 1973 / 1974 г. в училището е разкрита нова специалност - Тракторист-машинист, а в последствие и много нови специалности: Фермер, Земеделски техник, Монтьор на селскостопанска техника, Механизация на селското стопанство, Технология на тютюна и тютюневите изделия, Механизация на горското стопанство и дърводобива, Горско и ловно стопанство.


През 1983 год. с Указ на Държавния съвет на НРБ училището е наградено с орден „Кирил и Методий” - трета степен.


През 2003 г. със заповед на Министерството на образованието и науката техникумът е преименуван на Професионална гимназия по селско и горско стопанство.

 

С цялостната си учебно-възпитателна дейност и културни изяви ПГСГС се налага като успешна и желана образователна институция. Привлича много млади хора, което макар и професионално по облик, дава и отлична подготовка не само по специалните, но и по общообразователните предмети.

 

Високото качество на подготовка, съдържа­телната същност на възпитателната работа, строгият ред и дисциплина са само част от характери­стиката на училището - черти, които градят авторитета и ролята му в духовният живот на област Кърджали.

 

През изминалите години Гимназията набира авторитет и влияние сред обществеността, като през последните години, този авторитет се затвърждава от широкия спектър специалности, по които в момента се обучават учениците и призовите места, които заемат в общински и национал­­ни първенства - както академични, така и спортни.

 

ПГ по селско и горско стопанство се адаптира към новите реалности на пазарната икономика и европейските стандарти за професионално образование.

 

В своето развитие учебното заведение се утвърди като професионален и духовен център, благода­рение усилията на поколения учители, всеотдайно работели и работещи за формиране на подрастващите.

 

Да си завършил гимназията и сега е привилегия, повод за открита гордост, мерило за трайни знания и умения, стимул за духовна и практическа съзидателна дейност.

 

Ако искате да бъдете специалисти в избраната от Вас професия, желаете да получите най - добрата професионална подготовка, мечтаете да се реализирате в живота, точно това е Вашето училище.

 

Контакти

Професионална гимназия по селско и горско стопанство

Град Кърджали, Община Кърджали, кв. Резбарци, ул. Аграрна № 1
Телефон: 036162850, 036163990
Факс: 036162853
Интернет сайт: pgposgs.idwebbg.com

Галерия

Професионална гимназия по селско и горско стопанство
Професионална гимназия по селско и горско стопанство
Професионална гимназия по селско и горско стопанство
Професионална гимназия по селско и горско стопанство

Още Училища в Град Кърджали

Средно училище Владимир Димитров - Майстора

Средно училище Владимир Димитров - Майстора, Кърджали

Средно училище Владимир Димитров Майстора, град Кърджали е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към нов