Регистър на училищата

Професионална гимназия по транспорт и машиностроене, Село Градница - Цели и Приоритети

авторитетно училище градница

авторитетно училище градница, извор на знание горен градница, качествено образование градница, качествено обучение градница, обучение на високо ниво градница, отлични педагози градница, пгтм, пгтм градница, пгтм село градница, педагози с богат опит градница, професионална гимназия градница, професионално училище градница, съвременно училище градница, учебно заведение градница, училище с богата история градница, училище с добра подготовка градница, училище с традиции градница

Професионална гимназия по транспорт и машиностроене
Цели и Приоритети

Целите и приоритетите в работата на преподавателския екип е насочена към постигне на оптимални резултати за:

 

  • поддържане на високо равнище на общообразователната подготовка;

 

  • разкриване на способностите, на интелектуалния, творческия и нравствения потенциал на всяко дете;

 

  • обучение за всяко дете според неговите потребности и индивидуалните способности;
  • развитие на индивидуалните способности и умения на подрастващите, стимулиране на творческата активност и креативното мислене;

 

  • формиране на компетентности в участниците в образователния процес на основата на съвременните технологии за обучение;

 

  • интегриране на ученици, нуждаещи се от допълнителна подкрепа и/или хронични заболявания, учениците от етническите малцинства и техните родители за постигане целите на училището;

 

  • намаляване броя на неизвинените отсъствия, проявите на агресия и нетолерантно отношение към по-слабите и различните;

 

  • ефективно и толерантно педагогическо общуване;

 

  • сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

 

Контакти

Професионална гимназия по транспорт и машиностроене

Село Градница, Община Севлиево, ул. Васил Левски 58
Телефон: 067362239
GSM: 0884519431, 0889363566
Факс: 067362243
Интернет сайт: pgtm-gradnica.com

Галерия

Професионална гимназия по транспорт и машиностроене
Професионална гимназия по транспорт и машиностроене
Професионална гимназия по транспорт и машиностроене
Професионална гимназия по транспорт и машиностроене
Професионална гимназия по транспорт и машиностроене
Професионална гимназия по транспорт и машиностроене

Още Училища в Община Севлиево

Професионална гимназия по транспорт и машиностроене

Професионална гимназия по транспорт и машиностроене, Градница

Професионална гимназия по транспорт и машиностроене с. Градница, е с дългогодишна история, отворило врати през далечната 1970 година, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя