Регистър на училищата

ПГ ПО ТРАНСПОРТ Н.Й.ВАПЦАРОВ, Град Хасково

ПГ ПО ТРАНСПОРТ Н.Й.ВАПЦАРОВ
Информация

ПГ ПО ТРАНСПОРТ Н.Й.ВАПЦАРОВ

ПГ  ПО ТРАНСПОРТ Н.Й.ВАПЦАРОВ
Училището е основано на 01.09.1960 година като Професионално – техническо училище за промишлен и енергиен монтаж, но скоро прераства в Tехникум по транспорт. Ръководството и преподавателският състав на училището в началото са млади хора прегърнали идеята да се учат на преподаване и развиват заедно с първите си ученици. Първите възпитаници завършват педагогически училища и се завръщат в създаденото с толкова младежки устрем училище.
През учебната 1970/1971 година започва строителството на новата учебна сграда на техникума и от 28.10.1974 година  учебните занятия се водят вече в новата светла и просторна постройка, състояща се от двадесет и четири учебни кабинета, тренажор, столова, актова зала, клуб за естетическо възпитание, фотолаборатория и физкултурен салон. В двора е асфалтиран учебен полигон и голямо спортно игрище. Малко по-късно е завършен и Учебно – производствения автосервиз. В него специалисти и ученици работят по обслужване на автомобили от кооперираните транспортни предприятия.
В края на 70-те и през 80-те години нивото на обзавеждане и преподавателска работа толкова се развиват, че професионалното училище получава и задържа званието Образцов техникум по транспорт. Училището е едно от трите елитни училища на Министерството на транспорта в страната.
Историческите и обществени промени в страната не спряха развитието на училището. През последните няколко години материалната база се обогати с два съвременни компютърни кабинета, кабинет по газоснабдяване (обзаведен със съдействието на ЕратоАД), двадесет гаражни клетки за товарни автомобили.Съща така се извърши газифициране на отоплителната централа.
От 2003 година техникумът е преименуван в Професионална гимназия по транспорт Никола Й. Вапцаров. Гордеем се с това, че нашата гимназия разполага с най-добрата материална база на територията на района. Днес училището е водещо в системата на автомобилния транспорт, със завоюван авторитет сред сродните гимназии в Хасково и в цялата страна. До сега в нашето училище са се дипломирали повече от 6 хиляди ученика. Голяма част от тях са завършили и висше образование. Наши възпитаници има във всички сфери на обществения живот. Много от тях са собственици или управители на транспортни фирми, автосервизи, контролни институции. Други работят в обслужващата автомобилите сфера. Много са преуспяващи бизнесмени, учители, лекари, офицери, инженери, икономисти, юристи и др.
Така учебното заведение отговаря на потребностите на обществото. Създават се условия за цялостно усвояване на професията. Обучават се специалисти,които да могат да работят в системата на транспорта, както в държавния, така и в частния сектор. Учениците имат възможност практически да приложат своите умения, знания и навици в учебния автосервиз. Там под вещото ръководство на учители си по практика и майсторите те участват в трудовия процес. Също така се учат на професията и усъвършенстват своите умения. Автосервизът е школата, която ги подготвя за активно участие в производството и обществения живот.

Контакти

Професионална гимназия по транспорт Н.Й.Вапцаров

Град Хасково, Община Хасково, Република 1
Телефон: 038622783
GSM: 038622684
Факс: 038622928
Интернет сайт: www.pgthaskovo.com

Галерия

ПГ ПО ТРАНСПОРТ Н.Й.ВАПЦАРОВ

Още Училища в Град Хасково