Регистър на училищата

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Никола Димов, Град Пирдоп

авторитетноучебна институция пирдоп

авторитетноучебна институция пирдоп, авторитетноучебно заведение пирдоп, висококвалифицирани педагози пирдоп, водещо учебно заведение пирдоп, гимназия пирдоп, гимназия с професионална насоченост пирдоп, добра професионална подготовка пирдоп, добри педагози пирдоп, добро професионално обучение пирдоп, качествено образование пирдоп, качествено обучение пирдоп, пгтхт, пгтхт град пирдоп, пгтхт никола димов, пгтхт никола димов град пирдоп, пгтхт никола димов пирдоп, пгтхт пирдоп, предпочитана професионална гимназия пирдоп, предпочитано професионално училище пирдоп, препоръчана професионална гимназия пирдоп, препоръчано професионално училище пирдоп, професионална гимназия град пирдоп, професионална гимназия пирдоп, професионално учебно заведение пирдоп

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Никола Димов
Информация

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Никола Димов

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Никола Димов, град Пирдоп е едно от най - реномираните професионални учебни заведения в страната.


Води своето начало от далечната 1935 година и е първото в България и на Блаканския полуостров Млекарско училище.


През 1953 год. учебната млекарница е преустроена в млекоцентрала и известността на учебното заведение се простират зад границите на България и континента. Идват специализанти от Балканските страни и Египет.

 

През 1974 г. училището е трансформирано в СПТУ с тригодишен срок на обучение. Под напора на бързо изменящата се икономическа картина в страната, през 90-те години на XX век, в Млекарското училище са разкрити нови специалности в областта на хранително-вкусовата промишленост.

 

През 1995 год. с Решение на Министерство на образованието училището е транформирано в Техникум по хранително-вкусова промишленост Никола Димов и подготвя специалисти в областта на млекопреработването, хранителната индустрия и сферата на услугите.

 

От 2003 год. училището вече е със статут на Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Никола Димов.


В годините до днес, ПГТХТ Никола Димов, Пирдоп се утвърди и наложи като едно от авторитетните училища в България, подготовящо специалисти със средно образование. Учебното заведение задоволява интересите на младите хора към съвременните науки.

 

Обучава кадри по професии в областта на икономиката, туризма и хранителните технологии: Офис мениджър, Оперативен счетоводител, Кетъринг, Селски туризъм, Хлебар-сладкар, Готвач, Техник-технолог в млечната промишленост.


През годините учебното заведение става емблема за елитно училище със здрави и трайни традиции, подготовящо добри специалисти със средно образование.


Гимназията предлага общообразователна и професионална подготовка във вискотехнологична учебна среда, с грижа към личностното, професионално израстване и реализация на учениците.


Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни и учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.


Прилагането на иновационни методи адаптира обучението, съобразявайки го с бързо променящите се условия на икономическия пазар и нуждата от качествени специалисти.


За да бъдат възпитаниците конкурентоспособни в променящите се условия на съвременния свят, училището адекватно реагира и въвежда нови учебни специалности в годините на своето развитие.


Добрата техническа база позволява теоретичните знания да се прилагат и на практика. Училището разполага учебни кабинети, оборудвани с персонални или преносими компютри, учебни работилници за професионалната подготовка.


Водеща цел в работата на Гимназията е тя да се наложи като институция със сериозни образователни, професионални и културни функции.


Обучението и образованието, което получават възпитаниците на ПГТХТ Никола Димов, Пирдоп са на високо ниво.


Учебното заведение се слави с големия професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към възпитаниците си, обграждайки ги с внимание, давайки им знания.


Анализирайки резултатите, гимназията отговаря на изискванията на новото време и целият колектив реагира адекватно на новата икономическа обстановка в страната и членството на България в ЕС.


Училището участва в разработване и прилагане на учебни планове и програми за различни форми на обучение и в международни проекти по програми на Европейския съюз.


От 2007 год. ПГТХТ Н. Димов извършва културно-образователен обмен с Професионална гимназия Хауптшуле Крайенбрюк, гр. Олденбург, Германия.


През 2008 год. училището е включено в междуправителствен проект в областта на млечната промишленост между Министерство на земеделието и храните Република България и Министерство на земеделието и горите Бавария. От 2003 год. ПГТХТ Н. Димов поддържа приятелски връзки с Млекарска школа в гр. Пирот, Сърбия.


През последните 5 години професионалкната гимназия в гр. Пирдоп задълбочи връзките си с бизнеса в регионален и национален мащаб. Поддържа партньорски отношения с ГеотехминООД, Елаците Мед АД, с фирми в туризма и ресторантьорството, с Ротари Клуб Пирдоп.


От 2011 год. училището работи по стажантска програма на БХРА и предоставя възможност на учениците да провеждат държавна практика в хотелски комплекси и вериги за хранене в големите градове и по българското Черноморие.

 

Учебното заведение е наложило и утвъдило се, като едно от най-добрите в страната, изграждащо знаещи и можещи личности с широка култура, национални добродетели и интелект, пълноценни граждани на България, Обединена Европа и света.


Директор на ПГТХТ Никола Димов, Пирдоп е г-жа Диана Луканова.

Контакти

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Никола Димов

Град Пирдоп, Община Пирдоп, ул. Славци 2
Телефон: 071815549
Интернет сайт: pgthtpirdop1933.wordpress.com

Галерия

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Никола Димов
Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Никола Димов
Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Никола Димов
Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Никола Димов
Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Никола Димов
Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Никола Димов
Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Никола Димов
Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Никола Димов
Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Никола Димов
Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Никола Димов
Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Никола Димов
Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Никола Димов
Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Никола Димов

Още Училища в Град Пирдоп

СОУ САВО ЦЕНОВ САВОВ

СОУ САВО ЦЕНОВ САВОВ, Пирдоп

Град Пирдоп е разположен в Югозападния регион на България, Община Пирдоп, Област София. В град Пирдоп се намира Средното общообрразователно училище Саво Ценов Савов. Учебното заведение е с курс на обу

Още Училища в Община Пирдоп

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Никола Димов

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Никола Димов, Пирдоп

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Никола Димов, град Пирдоп е едно от най - реномираните професионални учебни заведения в страната. Води своето начало от далечната 1935 година

СОУ САВО ЦЕНОВ САВОВ

СОУ САВО ЦЕНОВ САВОВ, Пирдоп

Град Пирдоп е разположен в Югозападния регион на България, Община Пирдоп, Област София. В град Пирдоп се намира Средното общообрразователно училище Саво Ценов Савов. Учебното заведение е с курс на обу