Регистър на училищата

ПГ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ, Град Свищов

ПГ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ
Информация

ПГ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ

     Професионална гимназия Проф. д-р Асен Златаров град Свищов е модерно училище с много добра материална база и квалифицирани учители по всички учебни дисциплини,което е гаранция за обучението на средни специалисти в сферата на услугите и модерните технологии, даващо им гаранция да са конкурентноспособни на пазара на труда в страната. Гимназията предлага широк спектър от професии и специалности, които дават възможност на успешно завършилите да намерят реализация в сферата на услугите и производството, а по инициативните да развият свой малък и среден бизнес. Училището дава и добра общообразователна подготовка и много от зрелостниците продължават своето образование във висши учебни заведения. Гимназията разполага с: лаборатории и учебни работилници, два компютърни кабинета, мултимедиен кабинет, специализирани кабинети за теоретично обучение, библиотека, спортна площадка и футболно игрище. Осигурена е спокойна и приятелска атмосфера необходима за нормалното протичане на учебния процес.
В гимназията учениците се обучават  по следните специалности: Компютърна техника и технологии, Промишлена електроника, Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства, Технология в биопроизводствата и Автотранспортна техника.

Контакти

Професионална гимназия Проф.д-р Асен Златаров

Град Свищов, Община Свищов, ул. 3-ти март №74
Факс: 063142605
Интернет сайт: www.pgzlatarov.info/web

Галерия

ПГ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ

Още Училища в Град Свищов

Още Училища в Община Свищов