Регистър на училищата

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ, Град Белослав

белослав

белослав, гимназия димитър солунски белослав, гимназия с добра професионална подготовка белослав, гимназия с професионална насоченост белослав, добро професионално обучение белослав, качествено образование белослав, качествено обучение белослав, пг белослав, пг св димитър солунски, пг свети димитър солунски белослав, предпочитана професионална гимназия белослав, предпочитано професионално училище белослав, препоръчана професионална гимназия белослав, препоръчано професионално училище белослав, професионална гимназия белослав, професионална гимназия св димитър солунски, професионално училище белослав, училище с добра материална база белослав, училище със запазени традиции белослав

Галерия

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ
Информация

Професионална гимназия Свети Димитър Солунски

 

Професионална гимназия Св. Димитър Солунски е учебно заведение с дългогодишна история и традиции, което през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.


Открито през далечната 1949 г. като заводско училище към Стъкларската фабрика Стойко Иванов Пеев с двугодишен срок на обучение на държавна издръжка.


Учебното заведение не разполага със собствена сграда и учебните занятия се водят в селското училище до 1958-1959 год. с предоставянето на такава.


През учебната 1962-1963 год., в училището са приети 2 паралелки в техникум по стъкларство със срок на обучение 4 години. През 1963 г. учебният цех, намиращ се в близост до училището, влиза в действие. Въведена е кабинетна система по всчики технически предмети и езиково обучение.


Учебното заведение преминава в СПТУ по стъкларство, от учебната 1967-1968 год. със срок на обучение 3 години.


На 17.09.1971 г. е направена първата копка на съществуващата днес сграда , в която училището се настанява през учебната 1976-1977 година.


През учебната 1984-1985 год. учебното заведение единствено в страната, получава званието Образцово Средно професионално-техническо училище с УПК по стъкларство и е наградено с орден "Кирил и Методий” – трета степен.


През 1987 год. е открит и влиза в експлоатация новият Учебно производствен комплекс към училището, в изграждането на който активно участие вземат учители и ученици.


Няколко години по-късно е разкрита нова паралелка със специалност „Технолог в стъкларското производство“, със срок на обучение 4 години.


През 1991-1992 учебна година, обучителният процес стартира с нова специалност към Техникума - „ Дизайн в силикатното производство“.


През 2002 г. училището е преобразувано в Професионална гимназия след разкриването на няколко технически специалности: Газова техника, Ремонт на кораби и Корабостроене.


През 2007 г. гимназията приема за свой патрон името на Свети Димитър Солунски, а Димитровден е обявен и приет за патронен празник.


Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни и учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.


Добрата техническа база позволява теоретичните знания да се прилагат и на практика.


ПГ Св. Димитър Солунски, Белослав е едно от авторитетните училища в България, подготовящо добри специалисти със средно образование.


Учебното заведение задоволява интересите на младите хора към съвременните технически науки.


Прилагането на иновационни методи адаптира обучението, съобразявайки го с бързо променящите се условия на икономическия пазар и нуждата от качествени специалисти.


За да бъдат възпитаниците конкурентоспособни в променящите се условия на съвременния свят, училището адекватно реагира и въвежда нови учебни специалности в годините на своето развитие.


Възпитаниците на гимназията участват в национални състезания по професии и печелят награди. Гордост за училището е постижението на ученика Атанас Недков, който е участник в Националната изложба в град Стара Загора, със създадената от него серия чаши "Антоанета”.


ПГ Св. Димитър Солунски, Белослав се слави с големия професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към възпитаниците си, обграждайки ги с внимание, давайки им знания.


Анализирайки резултатите, гимназията отговаря на изискванията на новото време и целият колектив реагира адекватно на новата икономическа обстановка в страната и членството на България в ЕС.


Училището участва в разработване и прилагане на учебни планове и програми за различни форми на обучение и в международни проекти по програми на Европейския съюз.


Директор на ПГ Св. Димитър Солунски, Белослва е г-жа Донка Чакалова.

 

Контакти

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ

Град Белослав, Община Белослав, кв. Акации
Телефон: 051122569
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Белослав

Още Училища в Община Белослав

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ, Белослав

Професионална гимназия Св. Димитър Солунски е учебно заведение с дългогодишна история и традиции, което през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Открито п