Регистър на училищата

ПМГ ПРОФЕСОР ЕМАНУИЛ ИВАНОВ, Град Кюстендил

ПМГ ПРОФЕСОР ЕМАНУИЛ ИВАНОВ
Информация

ПМГ ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ

Природоматематическа гимназия Проф. Емануил Иванов се намира в град Кюстендил, ул. Проф. Георги Паспалев 11.

 

Учебното заведение е приемник на окръжна математическа гимназия Димитър Каляшки.

 

През 1985 година със заповед на Министерството на народната просвета Окръжна математическа гимназия е преобразувана в природоматематическа с възможност за обучение в профили математика, физика, химия и биология.

 

В ПМГ се осъществява прием в клас за интензивно изучаване на чужд език.

 

През 1992 година с решение на Общинския съвет в град Кюстендил учебното заведение се преименува в ПМГ Проф. Емануил Иванов.

 

От 1996 до 2002 година В ПМГ се обучават експериментално паралелки с профил среден мениджър по програма на Института за образование и наука Т. Самодумов - София.

 

ПМГ Проф. Емануил Иванов има богата история, висок авторитет и отлични перспективи. Учебното заведение се стреми да подготвя своите възпитаници както за отговорностите на днешния ден, така и за предизвикателствата на утрешния, като съчетават изискванията за знания с утвърждаването на откривателски дух.

 

Природоматематическа гимназия Проф. Ем. Иванов - Кюстендил разполага със собствена сграда с шест корпуса - два учебни, един кабинетен, два спортни и един за хранене.

 

Учебното заведение разполага с осемнадесет класни стаи, осем специализирани кабинета - по химия, физика, био-логия, музика и изобразително изкуство, пет компютърни кабинета, два физкултурни салона и открита спортна база, дванадесет хранилища по всички учебни предмети, богата училищна библиотека, актова зала, музейна експозиция, столова, плувен басейн и административни помещения.

 

Всички учебни помещения са оборудвани със съвременна учебна мебел и учебни технически средства.

 

Училището има двор с обща площ 22 дка със спортни площадки и зони за отдих. Полагат се грижи за неговото обновяване иобогатяването му с разнообразна растителност.


Учебно - възпитателния процес в ПМГ се осъществява с успешно прилагане на съвременни информационни технологии. Училището разполага с над 60 РС, 15 мултимедии, а всеки преподавател има преносим компютър. Изградена е мрежа за вътрешно - училищна комуникация, а във всички помещения има постоянен достъп до INTERNET.

 

Контакти

Природоматематическа гимназия Проф. Емануил Иванов

Град Кюстендил, Община Кюстендил, ул. Проф. Георги Паспалев 11
Телефон: 078552258, 078552259
Интернет сайт: pmg.kncity.info

Галерия

Още Училища в Община Кюстендил

Начално училище Св. Св. Кирил и Методий

Начално училище Св. Св. Кирил и Методий, Раждавица

Начално училище Св.Св. Кирил и Методий, село Раждавица е с богата история, която се губи в далечното минало. Отворило врати през далечната 1843 година, за да посрещне своите жадни за знание м

Езикова гимназия Д-р Петър Берон

Езикова гимназия Д-р Петър Берон, Кюстендил

Езикова гимназия Д-р Петър Берон, Кюстендил е учебно заведение с богата, над тридесет годишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото,

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ, Кюстендил

Професионална гимназия по икономика и мениджмънт Йордан Захариев се намира в град Кюстендил, ул. 19-ти февруари 28. Учебното заведение е създадено през 1944 година като Държавна търговска г