Регистър на училищата

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, Град Перник - Прием

пмг перник

пмг перник, перник, гимназия христо смирненски перник, математическа гимназия перник, пмг христо смирненски перник, гимназия перник

Галерия

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
Прием

Прием

Прием на ученици завършили, седми клас за учебната за учебната 2015/2016 година

 

1. Една паралелка Природоматематически профил с профилиращи предмети:
информационни технологии, информатика, английски език, математика.

 


2. Една паралелка Природоматематически профил с профилиращи предмети:
информационни технологии, английски език, математика.


Обучение и реализация по Информатика и Информационни технологии:

 

Профилите са с теоретична и приложна насоченост. Основните модули, включени в обучението, са: компютърни архитектури, операционни системи, теория на алгоритмите, програмиране, структури от данни, дискретна математика, системи за управление на бази от данни, обектно-ориентирано програмиране, WEB програмиране, WEB дизайн, компютърни мрежи, компютърна графика, предпечатна подготовка, мултимедия, текстообработка, електронни таблици. Подготовката е насочена и към разработване на проекти за участие в олимпиади и състезания. Завършилите тези профили могат да се реализират успешно както във висшите учебни заведения, така и в областите на софтуерното инженерство, приложното програмиране, комуникациите, компютърния дизайн, рекламата, администрирането на мрежи, информационното обслужване.

 

3. Една паралелка Природоматематически профил с профилиращи предмети:
информационни технологии, география и икономика, английски език, математика.

 

Обучение и реализация по География и икономика:

 

Профилът е с теоретична и приложна насоченост. Основните модули, включени в обучението, са: природна и хуманитарна география на света, историко-географски региони, география на България, приложна география, картография, икономика. Подготовката е насочена към постигане на високи резултати на държавните зрелостни изпити, към конкурсните изпити във висшите учебни заведения и участие в национални олимпиади и състезания. Завършилите този профил могат да продължат образованието си в областите: финанси, счетоводство, мениджмънт, маркетинг, администрация, управление, социални дейности.

 

4. Една паралелка Природоматематически профил с профилиращи предмети:
информационни технологии, биология и здравно образование, английски език, химия и опазване на околната среда.


Обучение и реализация по Биология и здравно образование:

 

Профилът е с теоретична и приложна насоченост. Основните предмети включени в обучението са: анатомия, физиология и хигиена на човека, обща биология, биохимия, генетика, еволеволюция, екология и съвременни биотехнологии. Подготовката е насочена и към конкурсните изпити във висшите учебни заведения и участие в национални състезания и олимпиади. Предпочитани специалности от завършилите този профил при реализацията им са: медицина, стоматология, фармация, ветеринарна медицина, биотехнологии, молекулярна биология, екология, биология и химия, зъботехника.

 

 

Контакти

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

Град Перник, Община Перник, ул. Монте Карло 1
Телефон: 076602542, 076606615, 076608766
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Перник