Регистър на училищата

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН, Град Видин

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН
Информация

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН е учебно заведение, единственото в регион Видин, в което се обучават деца с умерена и тежка степен на умствена изостаналост и множество увреждания.

 

В училището се обучават деца, обхванати в тежки групи за деца с множество увреждания, в паралелки от първи до осми клас и професионална паралелка със специалност Работник производството на кулинарни изделия в заведенията за обществено хранене и развлечения.

 

Екипът от висококвалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит поддържат привлекателна среда на реализиране на образователно - възпитателния процес чрез атмосфера на хармония, ред, сигурност и взискателност, чрез изграден и ежедневно опазван положителен микроклимат / търсене не само между педагогически и друг персонал, а и на ниво учители, ученици, родители /, чрез запазване на училищните традиции и иновации в учебните и извънучебните дейности.

 

От 2009 година с Наредба №1/23.01.2009 година за обучение на деца и ученици със СОП и / или хронични заболявания в помощно училище се приемат ученици минали ЕКПО и одобрени със заповед на министъра на образованите, младежта и науката.

 

Контакти

Вила Уикенд

Град Видин, Община Видин, Вила Изгрев
Телефон: 094600776, 094600779

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

Галерия

Още Училища в Град Видин

Средно училище Петко Рачов Славейков

Средно училище Петко Рачов Славейков, Видин

Средно училище Петко Рачов Славейков, Видин е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непоз

Основно училище Епископ Софроний Врачански

Основно училище Епископ Софроний Врачански, Видин

Основно училище Епископ Софроний Врачански е училище с богата история. През годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Гради своя облик на училище с утвърдени традиц

Професионална техническа гимназия Васил Левски

Професионална техническа гимназия Васил Левски, Видин

Професионална техническа гимназия Васил Левски, Видин води своето начало от далечната 1962 година. Учебното заведение е с дългогодишна история и традиции, което през годините претърпява редиц