Регистър на училищата

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН, Град Лом

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН
Информация

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

 

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН град Лом, е специално училище за деца със специални образователни потребности.

 

В учебното заведение се обучават деца от първи до десети клас, с умерена и тежка степен на умствена изостаналост и множествени увреждания.

 

Директор на училището е госпожа Димитринка Симеонова Стнчева.

 

Екипът от висококвалифицирани възпитатели по специална педагогика, са заети с обучението и възпитанието на децата.

 

Обучението се провежда по разбираем и лесен за възприемане начин, за да протича учебния процес без затруднения и след приключването му децата да са добили стабилни познания и увереност в себе си.

 

Персоналът на училището се грижи с внимание и любов за всички деца. Тук те получават образование, възпитание и обучение, посредством използване на учебни помагала, по специални програми, съобразени с възможностите на учениците.

 

Мисията на учебното заведение е да осигури качествено съвременно специално образование, което да формира у учениците умения и социални компетенции, които са основа за адаптацията им в социалния и обществения живот.

 

Учебното заведение се стреми, да формира знания и личностни компетенции у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресия и насилие.

 

Контакти

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

Град Лом, Община Лом, 6-ти септември, 40
Телефон: 097166986
GSM: 0894472608, 0894472609

Още Училища в Град Лом

Още Училища в Община Лом

Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев

Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев, Лом

Професионална гимназия по хранене и земеделие Дмитрий Иванович Менделеев е учебно заведение в град Лом. Училище с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да