Регистър на училищата

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ ИНТЕРНАТ СТЕФАН ВАСИЛЕВ, Град Свиленград

Галерия

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ ИНТЕРНАТ СТЕФАН ВАСИЛЕВ
ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ ИНТЕРНАТ СТЕФАН ВАСИЛЕВ
ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ ИНТЕРНАТ СТЕФАН ВАСИЛЕВ
ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ ИНТЕРНАТ СТЕФАН ВАСИЛЕВ
ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ ИНТЕРНАТ СТЕФАН ВАСИЛЕВ
ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ ИНТЕРНАТ СТЕФАН ВАСИЛЕВ
ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ ИНТЕРНАТ СТЕФАН ВАСИЛЕВ
ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ ИНТЕРНАТ СТЕФАН ВАСИЛЕВ

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ ИНТЕРНАТ СТЕФАН ВАСИЛЕВ
Информация

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ ИНТЕРНАТ СТЕФАН ВАСИЛЕВ

Помощно училище - интернат Стефан Василев се намира в Свиленград. Помощно заведение за деца с умствена изостаналост с държавно финансиране. Учебният процес се провежда едносменно - целодневно. Директор на училището е Г-жа Мила Иванова. Учебното заведение е с дългогодишни традиции, прави и дава много на деца, които въпреки проблемите си, не са по - различни от останалите, но се нуждаят от повече внимание и грижи. След завършване на образованието си ученицита придобиват професия - работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения. В помощното училище - интернат Стефан Василев се изгражда детски терапевтичен център Къщата на децата. Алтернативни педагогически, психологически, терапевтични и рехабилитационни системи ще спомогнат за социалната адаптация и интеграция на деца със специални образователни потребности. В училището се оборудват сензорна стая, зала за кинезитерапия, кабинет за арт и трудова терапия. Предстои разработване на специализиран образователен софтуер. В двора на училището започва изграждането на сензорна градина. Заниманията в нея ще позволяват стимулиране на сетивата на децата, лишени от възможността да възприемат природните обекти и да общуват с естествения ландшафт.

Контакти

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ ИНТЕРНАТ СТЕФАН ВАСИЛЕВ

Град Свиленград, Община Свиленград, ул. Максим Горки № 2 А
Факс: 037971651

Още Училища в Град Свиленград

Още Училища в Община Свиленград