Регистър на училищата

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ, Град Велико Търново

Галерия

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ
ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ
ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ
ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ
ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ
Информация

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ град Велико Търново, е специално училище за деца със специални образователни потребности.

 

В учебното заведение се обучават деца от първи до десети клас, с умерена и тежка степен на умствена изостаналост и множествени увреждания.


Екип от висококвалифицирани възпитатели по специална педагогика, са заети с обучението и възпитанието на децата.

 

Училището разполага със специални педагози, логопед, психолог, педагог на зрително затруднени, кариерен консултант.

 

Обучението се провежда по разбираем и лесен за възприемане начин, за да протича учебния процес без затруднения и след приключването му децата да са добили стабилни познания и увереност в себе си.


Персоналът на училището се грижи с внимание и любов за всички деца. Тук те получават образование, възпитание и обучение, посредством използване на учебни помагала, по специални програми, съобразени с възможностите на учениците.

 

Професията, която се предлага в специалното училище е избрана след задълбочено проучване пазара на труда в община Велико Търново.

 

Изучаваната професия и специалност за придобиване на първа степен професионална квалификация е Работник в заведенията за хранене и развлечения със специалност, съответстващи на възможностите и интересите на учениците със специални образователни потребности.

 

Училището разполага с подходяща материално - техническа база, оборудвани учебни кабинети по готварство.

 

Мисията на учебното заведение е да осигури качествено съвременно специално образование, което да формира у учениците умения и социални компетенции, които са основа за адаптацията им в социалния и обществения живот.

 

Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив - екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на образователно - възпитателния процес, с цел утвърждаване на учениците със специални образователни потребности като граждани на България и света.


Училището се стреми, чрез висококвалифицирани педагози, да формира знания и личностни компетенции у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресия и насилие.

 

Контакти

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ

Град Велико Търново, Община Велико Търново, ул. Климент Охридски 50
Телефон: 062629729
GSM: 0885021910
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Велико Търново