Регистър на училищата

Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии, Град Пловдив - Курсов център

авторитетен колеж в пловдив

авторитетен колеж в пловдив, всяка една специалност води към успех, всяка една специалност доближава до успех, дизайнер в колеж по иновативни технологии, добър колеж в пловдив, европейско обучение в колеж в пловдив, европейско равнище на обучение в пчекит, избор за успех с пчекит пловдив, колеж по иновативни технологии, колеж по иновативни технологии пловдив, предпочитан колеж в пловдив, препоръчан колеж в половдив, професионален колеж в пловдив, професионален колеж по иновативни технологии, пчекит, пчекит пловдив, пчекит пловдив гаранция за успех, пчекит пловдив избор за успех, специалности водещи към успех плвдив, частен професионален колеж пловдив

Галерия

Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии
Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии
Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии
Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии
Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии
Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии
Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии
Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии
Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии
Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии
Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии

Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии
Курсов център

Курсовият център е самостоятелно звено от цялостната структура на Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии (ПЧЕКИТ). Паралелно с академичното обучение се предлагат и допълнителни курсове които ще са в полза на вашето професионално развитие.

 

Обучението се извършва от висококвалифицирани специалисти, които ще ви помогнат лесно и бързо да започнете своето професионално развитие.

 

Основната цел на центъра е, чрез осигуряване на висококачествено и съвременно обучение, да повиши езиковата и професионалната подготовка както на колежаните, така и на всички, желаещи професионално и личностно израстване и усъвършенстване.

 

Насочеността на обученията е изцяло практическа, като след завършване на курса, участниците получават сертификат за владеене на съответното умение.

 

Практически курс по front-end

 

Предназначен за хора с минимални компютърни умения, които иска да се развиват в сферата на Уеб разработките.


Курсът е изцяло с практическа насоченост. Завършилите курса ще придобият необходимите знания за започването на кариерата си като Front-End разработчик.

 

Компютърни умения

 

За всички служители, мениджъри, управители, самонаети лица, чиято работа е свързана с ежедневна работа на компютър, както и за хора, които желаят да усъвършенстват Компютърните си умения.

 

Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии (ПЧЕКИТ) притежава няколко модерно оборудвани компютърни зали с инсталирани най-новите софтуерни пакети, което предоставя на обучаемите възможност да се запознаят и да работят според най-високите стандарти в IT областта.

 

Основните теми, заложени в курса, могат да бъдат адаптирани според желанията и интересите на участниците, като приоритет може да се предостави на една или няколко теми, както и да бъдат включвани допълнителни теми (Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft Office Project)


Графичен дизайн

 

Високо квалифициран специалист по една от най-търсените и най-добре платени професии, както в страната, така и по света. Тази професия дава много, но и изисква много от хората, които я упражняват - художествени умения, образно, комбинативно и алтернативно мислене, развито визуално въображение. Същевременно професията на графичния дизайнер доставя огромно удоволствие и естетическо удовлетворение на тези, които я упражняват. В обучителната програма се изучават: Английски език, Информационна техника и технологии, Рисуване и цветоусещане, История на изкуството, Линейно чертане, Компютърна графика, Различни видове програмни средства, Технология на графичните изкуства, както и много други, свързани със специалността, предмети (модули).

 

Форма на обучение

 

Няколкото компютърни зали предоставят възможност обучението да бъде организирано според желанията и възможностите на обучаемите като занятията могат да бъдат в дневна, вечерна, съботно-неделна или комбинирана форма. Целта ни е да осигурим равни възможности, както за работещите дневна смяна, така и за работещите друг тип смяна.

 

Преподаватели

 

Преподавателите на Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии (ПЧЕКИТ) са експерти с богат преподавателски и практически опит, всеки от които е специалист в своята област.

 

Контакти

Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии

Град Пловдив, Община Пловдив-град, ж.к. Тракия, ул. Вълко Шопов 14
Телефон: 080090011
GSM: 0882933574, 0882933572
Факс: 032944544 
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ , Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД