Регистър на училищата

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец, Град Костинброд

авторитена образователна институция костинброд

авторитена образователна институция костинброд, авторитено учебно заведение костинброд, гимназия костинброд, гимназия с професионална насоченост костинброд, гимназия св георги победоносец костинброд, добра професионална подготовка костинброд, добро професионално обучение костинброд, качествено образование костинброд, качествено обучение костинброд, пгвмсс костинброд, пгвмсс св георги победоносец, пгвмсс св георги победоносец костинброд, предпочитана професионална гимназия костинброд, предпочитано професионално училище костинброд, препоръчана професионална гимназия костинброд, препоръчано професионално училище костинброд, професионална гимназия костинброд, професионално учебно заведение костинброд, професионално училище костинброд, училище с добра материална база костинброд, училище с професионална насоченост костинброд, училище със запазени традиции костинброд

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Информация

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец

ПГВМСС Св. Георги Победоносец - Костинброд

 

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец, Костинброд е учебно заведение с дългогодишна история и традиции, което през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.

 

Наследник на Техникум по селско стопанство Тимирязев град Банкя открито през 1959/60 година. През 1969 г. са поставени основите за изграждане на учебен комплекс, състоящ се от сграда, физкултурен салон, общежитие и учебни работилници. До 1975 г. техникумът остава в град Банкя, ползвайки учебната сграда на гимназията.


Нуждаейки се от собствена училищна сграда, е взето решение тя да бъде построена в град Костинброд. На 08.09.1975 г. сградата е готово и официално предадена на техникума за експлоатация. Учебното заведение вече разполага с нова, просторна и удобна сграда с добра материална база, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети, важно и водещо за по-добро и качествено обучение на учениците.


Училището разполага с деветнадесет учебни стаи с хранилища, голяма учителска стая, столова, сервизни помещения и общежитие, в което се настаняват възпитаниците от отдалечени населени места.


Извършва се прием в четири паралелки - растителна защита, пчеларство, механизатори в растениевъдството и животновъдството. Открити са и две нови специалности - Агрохимия и растителна защита и Зеленчукопроизводство, които след три години са заменени със специалностите Полевъдство и Животновъдство, с прием от цялата страна.


През 1976 г. в техникума са открити заводски паралелки към АПК Божурище и ДХЗ Г. Димитров.

 

През 1984 година учебното заведение подготвя ученици - УПК по Хранително - вкусова промишленост, обучени се работници от ПУЦ град Божурище и ДХЗ град Костинброд. А до края на същата година техникумът е базово училище за преподаватели.


За да отговори на съвременните изисквания са разкрити паралелки в областта на хранителновкусовата промишленост, ветеринарна медицина, земеделски техник, икономика на земеделското стопанство и цветарство.


От 2003/04 година е въведена специалността - технология на месото и местните продукти.


ПГВМСС СВ. Георги Победоносец е второто по големина учебно заведение в град Костинброд, в което се обучават над четиристотин ученици, като намерението на училището е и занапред да отговаря на потребностите на региона и местната икономика.


Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни и учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.


Добрата техническа база позволява теоретичните знания да се прилагат и на практика.


ПГВМСС СВ. Георги Победоносец, Костинброд е едно от авторитетните училища в България, подготовящо добри специалисти със средно образование за селскостопанския сектор.


Учебното заведение задоволява интересите на младите хора към съвременните технически науки.


Прилагането на иновационни методи адаптира обучението, съобразявайки го с бързо променящите се условия на икономическия пазар и нуждата от качествени специалисти.


За да бъдат възпитаниците конкурентоспособни в променящите се условия на съвременния свят, училището адекватно реагира и въвежда нови учебни специалности в годините на своето развитие.


Възпитаниците на гимназията участват в национални състезания по професии и печелят награди.


ПГВМСС СВ. Георги Победоносец, Костинброд се слави с големият професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към възпитаниците си, обграждайки ги с внимание, давайки им знания.


Анализирайки резултатите, гимназията отговаря на изискванията на новото време и целият колектив реагира адекватно на новата икономическа обстановка в страната и членството на България в ЕС.


Гимназията участва в разработване и прилагане на учебни планове и програми за различни форми на обучение и в международни проекти по програми на Европейския съюз.

 

Контакти

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Г. Победоносец

Град Костинброд, Община Костинброд, ул. Христо Смирненски 22
Телефон: 072166464, 072166177
GSM: 0898584855
Интернет сайт: www.pgvmss.com

Галерия

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец

Още Училища в Град Костинброд

Още Училища в Община Костинброд

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец, Костинброд

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец, Костинброд е учебно заведение с дългогодишна история и традиции, което през годините претърпява ред