Регистър на училищата

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец, Град Костинброд - Прием 2018/2019

гимназия с професионална насоченост костинброд

гимназия с професионална насоченост костинброд, гимназия св георги победоносец костинброд, добра професионална подготовка костинброд, добро професионално обучение костинброд, качествено образование костинброд, качествено обучение костинброд, пгвмсс костинброд, пгвмсс св георги победоносец, пгвмсс св георги победоносец костинброд, предпочитана професионална гимназия костинброд, предпочитано професионално училище костинброд, препоръчана професионална гимназия костинброд, препоръчано професионално училище костинброд, професионална гимназия костинброд, професионално училище костинброд, училище с добра материална база костинброд, училище със запазени традиции костинброд

Галерия

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Прием 2018/2019

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС:

Дневна форма на обучение

 

 

ПРОФЕСИЯ: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК

 

СПЕЦИАЛНОСТ: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК

 

с разширено изучаване на английски език

 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години

 

 

............................

 

 

ПРОФЕСИЯ: РЕСТОРАНТЬОР

 

СПЕЦИАЛНОСТ: КЕТЪРИНГ

 

с разширено изучаване на английски език

 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години

 

 

...............................

 

 

ПРОФЕСИЯ:

 

ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХВП

 

СПЕЦИАЛНОСТ:

 

Производство на алкохолни и

безалкохолни напитки

 

с разширено изучаване на английски език

 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години

 

ЗАЯВИТЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: Кока Кола ХБК

 

..................................................................................................

 

 

1. Професия Ветеринарен техник, специалност Ветеринарен техник с разширено изучаване на чужд език /Английски език/


Срок на обучение 5 години– 1 паралелка дневна форма на обучение – 26 ученика

Балообразуващи предмети:


2хНВО БЕЛ, 2хНВО Математика + Биология и ЗО +Химия и ООС

 

 

2. Професия Ресторантьор , специалност Кетъринг с разширено изучаване на чужд език /Английски език/


Срок на обучение 5 години – 1 паралелка дневна форма на обучение – 26 ученика


Балообразуващи предмети:


2хНВО БЕЛ, 2хНВО Математика + География и икономика+Чужд език

 

 

3. Професия Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост , специалност Производство на алкохолни и безалкохолни напитки с разширено изучаване на чужд език /Английски език/


Срок на обучение 5 години – 1 паралелка дневна форма на обучение – 26 ученика


Балообразуващи предмети:


2хНВО БЕЛ, 2хНВО Математика + Химия и ООС+Чужд език

 

 

 

Необходими документи за кандидатстване:

 

1.Заявление за участие в класиране по образец;


2.Свидетелство за завършено основно образование.


3.Служебна бележка с оценките от НВО.


4.Медицинско свидетелство от личен лекар.

 

 

Подаване на документи за първо класиране : 20.06.-26.06.


Подаване на документи за второ класиране: до 12.07.


Подаване на документи за трето класиране: 20.07- 24.07.


За контакт : pgvmss_@abv.bg/ www.pgvmss.com


0721-66464 – директор / 66177-зам. директор


0893615068 -директор

 

 

Училището разполага с богата и обновена материално-техническа база:

  1. 3 нови лаборатории по ветеринарна медицина , оборудвани със съвременна техника и апаратура
  2. Нов кабинет по природни науки
  3. 2 компютърни кабинета
  4. Кабинет по чуждоезиково обучение
  5. Нова многофункционална спортна площадка
  6. Приятно и частично обновено общежитие
  7. Лицензиран център за обучение на водачи кат. В
  8. Отлични възможности за провеждане на практическо обучение в големи фирми партньори във всички професионални направления.

 

ГРАФИК

 

на дейностите по приемането на учениците неспециализираните уилища за учебната 2018-2019 година съгласно НАРЕДБА №10 / 01.09.2016 г.

 

след завършено основно образование

 

ПРИЕМ

Контакти

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец

Град Костинброд, Община Костинброд, ул. Христо Смирненски 22
Телефон: 072166464, 072166177
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Костинброд

Още Училища в Община Костинброд

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец, Костинброд

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец, Костинброд е учебно заведение с дългогодишна история и традиции, което през годинит