Регистър на училищата

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец, Град Костинброд - Прием 2022/2023

авторитена образователна институция костинброд

авторитена образователна институция костинброд, авторитено учебно заведение костинброд, гимназия костинброд, гимназия с професионална насоченост костинброд, гимназия св георги победоносец костинброд, добра професионална подготовка костинброд, добро професионално обучение костинброд, качествено образование костинброд, качествено обучение костинброд, пгвмсс костинброд, пгвмсс св георги победоносец, пгвмсс св георги победоносец костинброд, предпочитана професионална гимназия костинброд, предпочитано професионално училище костинброд, препоръчана професионална гимназия костинброд, препоръчано професионално училище костинброд, професионална гимназия костинброд, професионално учебно заведение костинброд, професионално училище костинброд, училище с добра материална база костинброд, училище с професионална насоченост костинброд, училище със запазени традиции костинброд

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Прием 2022/2023

ПРИЕМ 2022-2023

ПРИЕМ
2022-2023 учебна година
СЛЕД ЗАВЪРШЕНИ VII или X КЛАС

 

 

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС:

 

Дневна форма на обучение

 

 

ПРОФЕСИЯ: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК

 

СПЕЦИАЛНОСТ: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК

 

без интензивно и без разширено изучаване на английски език

 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години

 

 

............................

 

 

ПРОФЕСИЯ: РЕСТОРАНТЬОР

 

СПЕЦИАЛНОСТ: КЕТЪРИНГ

 

с разширено изучаване на английски език

 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години

 

 

...............................

 

 

ПРОФЕСИЯ:

 

ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХВП

 

СПЕЦИАЛНОСТ:

 

Производство на алкохолни и

безалкохолни напитки

 

с разширено изучаване на английски език

 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години

 

ЗАЯВИТЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: Кока Кола ХБК

 

..................................................................................................

 

 

Професия Ветеринарен техник, специалност Ветеринарен техник без интензивно и без разширено изучаване на английски език


Срок на обучение 5 години - 1 паралелка дневна форма на обучение - 26 ученика

 

Балообразуващи предмети:


2 х НВО БЕЛ, 2 х НВО Математика + Биология и ЗО + Химия и ООС

 

 

Професия Ресторантьор , специалност Кетъринг с разширено изучаване на чужд език /Английски език/


Срок на обучение 5 години - 1 паралелка дневна форма на обучение - 26 ученика


Балообразуващи предмети:


2 х НВО БЕЛ, 2 х НВО Математика + География и икономика + Чужд език

 

 

Професия Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост , специалност Производство на алкохолни и безалкохолни напитки с разширено изучаване на чужд език /Английски език/


Срок на обучение 5 години - 1 паралелка дневна форма на обучение - 26 ученика


Балообразуващи предмети:


2 х НВО БЕЛ, 2 х НВО Математика + Химия и ООС + Чужд език

 

 

Необходими документи за кандидатстване

 


Заявление за участие в класиране по образец


Свидетелство за завършено основно образование


Служебна бележка с оценките от НВО


Медицинско свидетелство от личен лекар

 

 


За контакт : pgvmss_@abv.bg/ www.pgvmss.com


0721-66464 - директор / 0721-66177 - зам. директор


0893615068 - директор

 

Контакти

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Г. Победоносец

Град Костинброд, Община Костинброд, ул. Христо Смирненски 22
Телефон: 072166464, 072166177
Интернет сайт: www.pgvmss.com

Галерия

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец

Още Училища в Град Костинброд

Още Училища в Община Костинброд

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец, Костинброд

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец, Костинброд е учебно заведение с дългогодишна история и традиции, което през годините претърпява ред