Регистър на училищата

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов, Град Харманли

авторитетно учебно заведение харманли

авторитетно учебно заведение харманли, водещо учебно заведение харманли, гимназия захари стоянов харманли, гимназия по електропромишленост и тексти, гимназия с добра професионална подготовка харманли, гимназия с професионална насоченост харманли, гимназия харманли, добро професионално обучение харманли, качествено образование харманли, качествено обучение харманли, пгет захари стоянов харманли, пгет харманли, предпочитана професионална гимназия харманли, предпочитано професионално училище харманли, препоръчана професионална гимназия харманли, препоръчано професионално училище харманли, професионална гимназия град харманли, професионална гимназия харманли, професионално учебно заведение харманли

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Информация

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов е учебно заведение в град Харманли.


Училище с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.


Води началото си от 1974 година като СПТУ по Електроприборостроене и машиностроене. Учебното заведение е създадено с цел да задоволи, с квалифицирани кадри, нуждите на градската промишленост.

 

През 1977-1978 година паралелките на учебното заведение се разраства, вече са 12. Училището разполага със сибствена сграда, оборудвана с учебни работилници. В същата година е обогатен машинния парк на училището и са обзаведени специализирани кабинети по отделните учебни предмети.

 

Едновременно с редовната форма, от 1975 г. училището организира и провежда задочна форма на обучение, която дава шанс на много хора за повишаване на професионалната им квалификация и тяхната успешна реализация в обществото.

 

В училището, от 1978 г. до 1982 год., активно се развиват учебната, спортната, професионалната и художествената дейност на учениците.

 

От 1974 г. до 2002 год. броят на успешно завършилите ученици е 3009. Освен диплома за средно образование всички те са получили и свидетелство за професионална квалификация по специалността, която са изучавали.


С решение на Министерството на културата, науката и просветата, през уебаната 1987-1988 година, са открити 2 парлалеки с 4-годишен срок на обучение.

 

От учебната 1995-1996 година патрон на учебното заведение става българският възрожденец Захари Стоянов.

 

С решение на МОН, което е обнародвано в ДВ на 28.06.2002 година, училището се преобразува от СПТУ по текстил и СПТУ по електропромишленост в Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов.

 

От 2008-2009 год. в училището е открита нова паралелка със специалност „Компютърна техника и технологии“ както и първата паралелка с вечерна форма на обучение.

 

Към днешна дата финансирането на Гимназията се осигурява от Държавата. Учебният процес за всички ученици протича в една учебна смяна.

 

ПГЕТ Захари Стоянов, Харманли се е утвърдило през годините като едно от най-добрите професионални училища в областта.

 

Към днешна дата професионалната гимназия предлага обучение в дневна форма в направленията: Електрически машини и апарати, Компютърна техника и технологии, Електрически инсталации и Телекомуникационни системи.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни и учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

 

Добрата техническа база позволява теоретичните знания да се прилагат и на практика.

 

ПГЕТ Захари Стоянов, Харманли е едно от авторитетните училища в България, подготовящо добри специалисти със средно образование.

 

Учебното заведение задоволява интересите на младите хора към съвременните технически науки.

 

Прилагането на иновационни методи адаптира обучението, съобразявайки го с бързо променящите се условия на икономическия пазар и нуждата от качествени специалисти.

 

За да бъдат възпитаниците конкурентоспособни в променящите се условия на съвременния свят, училището адекватно реагира и въвежда нови учебни специалности в годините на своето развитие.

 

Водеща цел в работата на Гимназията е тя да се наложи като институция със сериозни образователни, професионални и културни функции.

 

Обучението и образованието, което получават възпитаниците на ПГЕТ Захари Стоянов, Харманли са на високо качество.

 

Учебното заведение се слави с големия професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към възпитаниците си, обграждайки ги с внимание, давайки им знания.

 

Анализирайки резултатите, гимназията отговаря на изискванията на новото време и целият колектив реагира адекватно на новата икономическа обстановка в страната и членството на България в ЕС.

 

Училището участва в разработване и прилагане на учебни планове и програми за различни форми на обучение и в международни проекти по програми на Европейския съюз.

 

Директор на ПГЕТ Захари Стоянов, Харманли е г-жа Соня Илиева.

 

Контакти

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов

Град Харманли, Община Харманли, ул. Любен Каравелов 1
GSM: 0879171464, 0886554995, 0876952012
Интернет сайт: pget-harmanli.com

Галерия

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов

Още Училища в Град Харманли

Регистър на училищата

Начално училище Отец Паисий, Харманли

Начално училище Отец Паисий, гр. Харманли е едно от най - реномираните и авторитени учебни заведения в страната, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост. Осигур

ОУ ИВАН ВАЗОВ

ОУ ИВАН ВАЗОВ, Харманли

Училището е съхранило онзи дух и традиции, които винаги са тласкали развитието му напред. Обогатявайки историческите традиции, ОУ “Иван Вазов” и днес продължава да се утвържда

Още Училища в Община Харманли

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов, Харманли

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов е учебно заведение в град Харманли. Училище с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до д

Регистър на училищата

Начално училище Отец Паисий, Харманли

Начално училище Отец Паисий, гр. Харманли е едно от най - реномираните и авторитени учебни заведения в страната, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост. Осигур

ОУ ИВАН ВАЗОВ

ОУ ИВАН ВАЗОВ, Харманли

Училището е съхранило онзи дух и традиции, които винаги са тласкали развитието му напред. Обогатявайки историческите традиции, ОУ “Иван Вазов” и днес продължава да се утвържда