Регистър на училищата

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов, Град Харманли - Специалности

авторитетно учебно заведение харманли

авторитетно учебно заведение харманли, водещо учебно заведение харманли, гимназия захари стоянов харманли, гимназия по електропромишленост и тексти, гимназия с добра професионална подготовка харманли, гимназия с професионална насоченост харманли, гимназия харманли, добро професионално обучение харманли, качествено образование харманли, качествено обучение харманли, пгет захари стоянов харманли, пгет харманли, предпочитана професионална гимназия харманли, предпочитано професионално училище харманли, препоръчана професионална гимназия харманли, препоръчано професионално училище харманли, професионална гимназия град харманли, професионална гимназия харманли, професионално учебно заведение харманли

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Специалности

 

 

Специалност: Електрически машини и апарати
Професия: Електротехник


Тази специалност съчетава класическите и модерните тенденции, свързани с многобройните приложения на електричеството в съвременния свят.


Учениците получават квалификация и подготовка за работа по проектиране, изследване, производство, експлоатация и ремонт на всички видове електротехнически изделия.


Професионална реализация: Завършилите тази специалност могат да работят в предприятия, в които се произвеждат, експлоатират и поддържат всички видове електрически машини и апарати.

 

 

Специалност: Промишлена електроника
Професия: Техник на електронна техника


След завършване на обучението по специалност Промишлена електроника, обучаваните могат да работят във фирми, чийто предмет на дейност е свързан с:

 

  • поддръжка и ремонт на електронни изделия;

 

  • поддръжка и експлоатация на промишлени електронни устройства;

 

  • производство на електронни изделия;

 

  • търговия с електронни изделия.

 

 

Специалност: Електрообзавеждане на производството
Професия: Електромонтьор

 

Бурното развитие на модерните технологии изисква можещи и знаещи електротехници за поддръжка, монтаж и ремонт на високопроизводителни автоматизирани поточни линии, машини и съоръжения, каквито несъмнено ще станете, ако се обучавате по тази професия.


Обучаваните по тази специалност извършват дейности по:

 

  • проектиране, изработване, присъединяване към захранването;

 

  • поддръжка на силови и осветителни инсталации;

 

  • промишлени инсталации;

 

  • електрически мрежи с ниско напрежение.

 

Обучаващите се получават практически умения, придобити в технологично оборудвани зали и лаборатории.

 

 

Специалност: Електрически машини и апарати
Професия: Електромонтьор

 

Обучението в тази специалност изработват, измерват, монтират и ремонтират ел.машини, апарати, електрически съоръжения и уредби.

 

Получават практически умения, придобити в технологично оборудвани зали и лаборатории.

 

 

 Специалност: Електрически инсталации
Професия: Електротехник

 

В тази специалност учениците усвояват система от знания за електроинсталационните изделия, апаратура, електрически табла, основните схеми на електрическите инсталации в жилищни и обществени сгради, електрически мрежи, електроснабдяване и обзавеждане на промишлени предприятия.

 


Професионална реализация:


Придобитите умения за изработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване на електротехнически съоръжения, електрически инсталации и електрически табла, дават възможност на завършилите тази специалност да работят във фирми специализирани в изграждане, ремонт и поддръжка на електрически инсталации от всякакъв вид.

 

Контакти

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов

Град Харманли, Община Харманли, ул. Любен Каравелов 1
GSM: 0879171464, 0886554995, 0876952012
Интернет сайт: pget-harmanli.com

Галерия

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов

Още Училища в Град Харманли

Регистър на училищата

Начално училище Отец Паисий, Харманли

Начално училище Отец Паисий, гр. Харманли е едно от най - реномираните и авторитени учебни заведения в страната, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост. Осигур

ОУ ИВАН ВАЗОВ

ОУ ИВАН ВАЗОВ, Харманли

Училището е съхранило онзи дух и традиции, които винаги са тласкали развитието му напред. Обогатявайки историческите традиции, ОУ “Иван Вазов” и днес продължава да се утвържда

Още Училища в Община Харманли

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов, Харманли

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов е учебно заведение в град Харманли. Училище с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до д

Регистър на училищата

Начално училище Отец Паисий, Харманли

Начално училище Отец Паисий, гр. Харманли е едно от най - реномираните и авторитени учебни заведения в страната, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост. Осигур

ОУ ИВАН ВАЗОВ

ОУ ИВАН ВАЗОВ, Харманли

Училището е съхранило онзи дух и традиции, които винаги са тласкали развитието му напред. Обогатявайки историческите традиции, ОУ “Иван Вазов” и днес продължава да се утвържда