Регистър на училищата

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА МИХАЙЛО ВАСИЛИЕВИЧ ЛОМОНОСОВ, Град Горна Оряховица

пгее горна оряховица

пгее горна оряховица, пгее михайло василевич ломоносов

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА МИХАЙЛО ВАСИЛИЕВИЧ ЛОМОНОСОВ
Информация

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА МИХАЙЛО ВАСИЛИЕВИЧ ЛОМОНОСОВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА МИХАЙЛО ВАСИЛИЕВИЧ ЛОМОНОСОВ е учебно заведение в град Горна Оряховица. Предлага гиманзиално обучение по специалности - електротехника и електроника.


Учебното заведение води своето начало от далечната 1959 година, когато в град Горна Оряховица е открит Техникум по електротехника с първоначален прием от шест паралелки. Основател на училището е инж. Марко Генчев.

 

През 1961 година е открита основната сграда на техникума, а от 1962/1963 година започва размяна на групи от ученици и учители, поставено е началото на ползотворно сътрудничество и обмяна на опит с техникума по измерване в град Одеса - СССР, където се провежда производствен стаж.

 

През 1963 година за патрон на техникума е избран Михайло Василиевич Ломоносов - изтъкнат руски и световен учен.

 

Полагат се основите на художествена самодейност, туристическа дейност, духова музика и ученически завод.

 

През същата година е създаден и клуб ТНТМ, който редовно и успешно участва във всички национални прегледи и изложби на ТНТМ.

 

Първият випуск от 178 средни техници е дипломиран през 1964 година.


В дух на висока взискателност, самовзискателност, дисциплина, откровеност и взаимно уважение, в колектива успешно се решават всички трудни задачи, свързани с укрепването и развитието на училището.


Построена е училищна сграда с кабинети, лаборатории, работилници, физкултурен комплекс, изложбена зала, училищен музей, богата библиотека, радиостанция LZ2KGO.

 

Открит е отдел за вечерно и задочно обучение без откъсване от производството, като учебно - производствения план, включва производство на незначителен брой радиоприемници, стабилизатори, трансформатори, апарти за точково заваряване и други.

 

През 1972 година започва редовно обучение с продължителност две години за завършили средно образование за получаване на квалификация среден техник и съответна специалност.

 

Обзаведен е салон за културни общоучилищни мероприятия и модерна изложбена зала, към която през 1982 година е открит и музеен кът, а към библиотеката - музеен архив.

 

Техникумът завоюва признание на авторитетно учебно заведение в окръга и страната.

 

През 1977 година клубът за ТНТМ е обявен за еталон в окръга, а през 1979 година за традиционни и открояващи се успехи в техическото творчество е наградена със златен орден на труда.

 

В учебното заведение са създадени клубове по интереси, където учениците се изявяват в различни извънкласни дейности, разтоварват се от ежедневната учебна работа, създават нови приятелства, изявяват се в училище и извън него.

 

Театралните постановки, спорните състезания в различни дисциплини, групата за пресъздаване на народни обичаи и традиции, чуждоезиковото обучение по различни проекти са част от многобройните интереси на бъдещите техници.

 

  • клуб Багатур
  • клуб ООН
  • клуб ЮНЕСКО
  • клуб приятели на Германия
  • клуб Театър

 

ПГЕЕ Михайло В. Ломоносов разполага с добра материална база, учебни кабинети оборудвани с модерни компютри и достъп до интернет, работилници за провеждане на практическите занятия, площадки за спорт и отдих.


Участва в проекти по професионално обучение - програма ФАР. Гимназията предлага засилено изучаване на чужди езици и е национален първенец в различни спортни дисциплини - борба, баскетбол, тенис на маса, футбол, лека атлетика и хандбал.


ПГЕЕ Михайло В. Ломоносов предлага изключително добра подготовка, осигуряваща на възпитаниците на гимназията по - лесна професионална реализация и отлични познания за продължение на обучителния процес във висши учебни заведения.

 

СПЕЦИАЛНОСТИ

Специалност Компютърна техника и технологии
професия Техник на компютърни системи


Специалност Системно програмиране
професия Програмист


специалност Възобновяеми енергийни източници
професия Техник на енергийни съоръжения и инсталации


Специалност Компютърни мрежи
професия Техник на компютърни системи


Специалност Телекомуникационни системи
професия Техник на комуникационни системи


Специалност Електроенергетика
професия Електротехник


Специалност Електрически инсталации
професия Електротехник

 

Контакти

Професионална гимназия по електротехника и електроника Михайло Василиевич Ломоносов

Телефон: 061860619, 061820453, 061820257
Email: mvl@mail.bg
Интернет сайт: lomonosov-go.com

Галерия

Още Училища в Град Горна Оряховица

Професионална техническа гимназия Васил Левски

Професионална техническа гимназия Васил Левски, Горна Оряховица

Професионална техническа гимназия Васил Левски, Горна Оряховица е най-старото професионално училище в област Велико Търново. Учебно заведение е с дългогодишна история, отворило врати през дал