Регистър на училищата

Професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров, Град Горна Оряховица - Екип

Професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров
Екип

Професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров разполага с екип от квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, решили да посветят живота си на духовното, интелектуално и емоционално израстване на децата и на превръщането им в личности:

 


РЪКОВОДСТВО

 

Георги Иванов - Магистър География и Биология, Директор на ПГЛПИ Атанас Буров, Биология и здравно образование


инж. Румен Нешков - Заместник - директор по учебно - производствената дейност,  Мениджмънт, Материалознание


инж. Йордан Петров - Заместник - директор по учебната дейност, Обща теория на пазарното стопанство, Право

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

 • Валентина Генова - Учител, Български език и литература

 

 • Веселина Пеева - Старши учител, Първа професионално – квалификационна степен, Български език и литература, История и цивилизация

 

 • Наталия Николова - Старши учител, Английски език

 

 • Радослава Михайлова - Учител, Пета професионално – квалификационна степен, Английски език

 

 • Севдалина Йосифова - Старши учител, Английски език

 

 • Гергана Маринова - Старши учител, Английски език

 

 • Йорданка Димова - Учител, Руски език, Български език

 

 • Радка Паунова - Старши учител, Трета професионално – квалификационна степен, Математика, Информатика, Информационни технологии, Програмиране

 

 • Петя Драганова - Главен учител, Първа професионално – квалификационна степен, Математика, Информатика

 

 • Десислава Вълева - Учител, Информатика, Информационни технологии, УП Електронна търговия, Програмиране, УП База данни, Музика

 

 • Пламен Петков - Старши учител, Четвърта професионално – квалификационна степен, История и цивилизация, География и икономика

 

 • Ивелина Игнатова - Старши учител, История и цивилизация

 

 • Виолета Ганчева - Старши учител, Биология и здравно образование, География и икономика

 

 • Миглена Кушева - Старши учител, Философски цикъл, Свят и личност

 

 • Албена Иванова - Старши учител, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия

 

 • Иван Сапунджиев - Учител, Физическо възпитание и спорт

 

 • Илияна Якова - Старши учител, Физическо възпитание и спорт

 

 • Галя Стефанова - Старши учител, Първа професионално – квалификационна степен, Банково дело, Финанси, Учебна практика банково дело, Право, Учебна практика финанси, Публични финанси, Корпоративни финанси

 

 • инж. Ваня Димитрова - Старши учител, Четвърта професионално – квалификационна степен, Икономика на търговията, Статистика, Транспортна статистика, Организация и техника на търговските плащания, Учебна практика работа в учебно предприятие, Предприемачество

 

 • Димитър Начев - Старши учител, Обща теория на счетоводната отчетност, Счетоводство на предприятието, Банково счетоводство, Бюджетно счетоводство

 

 • Петър Петров - Старши учител, Учебна практика счетоводна отчетност, Учебна практика счетоводство на предприятието, Учебна практика банково счетоводство, Учебна практика бюджетно счетоводство

 

 • Марияна Марчева - Старши учител, Обща теория на счетоводната отчетност, Счетоводство на предприятието, Застрахователно счетоводство, УП Електронна търговия, Международни финанси, Компютърна обработка на финансово - счетоводна информация, Учебна практика работа в учебно предприятие

 

 • Росица Василева - Старши учител, Микроикономика, Макроикономика, Маркетинг, Предприемачество

 

 • Илка Василева - Старши учител, Втора професионално – квалификационна степен, Учебна практика финанси, Публични финанси, Корпоративни финанси, УП Счетоводство на предприятието, Финансов и данъчен контрол, Предприемачество, Компютърна обработка на финансово - счетоводна информация

 

 • Пламен Рачев - Старши учител, Автотранспорт - специални предмети, БДП

 

 • инж. Борислав Борисов - Старши учител, Двигатели с вътрешно горене, Автотранспорт на техника, Експлоатация на автотранспортна техника, Учебна практика Автотранспортна техника

 

 • Марин Узунов - Старши учител, Ръководител учебен център ДВГ

 

Контакти

Професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров

Град Горна Оряховица, Община Горна Оряховица, ул. Свети княз Борис I № 25
Телефон: 061860258, 061860263
GSM: 0888266081
Интернет сайт: burov.eu

Галерия

Професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров
Професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров
Професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров
Професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров
Професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров
Професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров
Професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров
Професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров
Професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров
Професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров
Професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров
Професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров
Професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров
Професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров
Професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров
Професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров
Професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров
Професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров

Още Училища в Град Горна Оряховица

Професионална техническа гимназия Васил Левски

Професионална техническа гимназия Васил Левски, Горна Оряховица

Професионална техническа гимназия Васил Левски, Горна Оряховица е най-старото професионално училище в област Велико Търново. Учебно заведение е с дългогодишна история, отворило врати през дал

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА МИХАЙЛО ВАСИЛИЕВИЧ ЛОМОНОСОВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА МИХАЙЛО ВАСИЛИЕВИЧ ЛОМОНОСОВ, Горна Оряховица

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА МИХАЙЛО ВАСИЛИЕВИЧ ЛОМОНОСОВ е учебно заведение в град Горна Оряховица. Предлага гиманзиално обучение по специалности - електротехника и електр