Регистър на училищата

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, Град Мездра

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Информация

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО е учебно заведение с дългогодишна история. Води началото си през далечната 1948 година, когато със заповед на Министерството на земеделието в град Мездра започва да функционира ПРАКТИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ МАШИНИ - петото в страната и първото на територията на Северозападна България.

 

В началото липсва материална база и технически пособия, но има всеотдайност и ентусиазъм.

 

До края на същата година, за по - малко от пет месеца са подготвени седемдесет и девет трактористи.

 

През 1955 година училището се настанява в нова масивна сграда, построено е първото хале на работилницата, където се обособяват кабинети по трактори - двигатели, трактори-трансмисии, селскостопански машини, шлосерство, ковачество и други.

 

Преломна в историята на училището е 1967 година, когато то прераства в СПТУ по МСС с тригодишен курс на обучение. Същата година отваря вратата си и новият пансион с просторна столова и библиотека.

 

Във връзка с 25-годишнината от създаването му, училището е наградено с орден “Кирил и Методий” 2-ра степен.

 

През 1975 година с въвеждане на задължителна учебно - производствена практика във всички училища, е закупена модерна селскостопанска техника и в младите ръце се поверява управлението на сложни селскостопански машини и техника.

През 1979 година правителството взема решение за нова структура на ЕСПУ и тристепенно обучение с цел цялостна професионална реализация. На базата на тази постановка от учебната 1983/84 година в СПТУ по МСС град Мездра е открита паралелка УПК по ЖП ТРАНСПОРТ, селскостопанска паралелка Монтьор на ССМ след десети клас, а по-късно Механизатор - растениевъд и Механизатор - животновъд. Започва модернизация и реконструкция на кабинетите и материално - техническата база.

 

За учебната 1991/92 година в училището е приета първата техникумска паралелка Земеделски техник - фермер с четиригодишен курс на обучение.

 

Дълги години училището поддържа приятелски връзки със сродни училища от страната и чужбина - Вейп - Унгария, Хурбаново - Словакия, Гори - Грузия, Ветин - Германия и Могильов - Белорусия.

 

Със Заповед на МОН през 2003 година, училището е преименувано на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО - Мездра.

 

От 2004 година са възстановени 136 дка земеделска земя собственост на училището. Установени са контакти с фондация работеща с холандски дарители, с която се разработват съвместни проекти.

 

За учебната 2004/2005 година в училището се въвеждат - професия Техник - озеленител, специалност Цветарство и специалност Механизация на селското стопанство. ПГ по МСС - Мездра е едно малко учебно - производствено предприятие.

 

През 2013 година училището празнува 65-годишен юбилей от създаването си.

 

Контакти

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство

Град Мездра, Община Мездра, ул. Свети Патриарх Евтимий № 2
Телефон: 091092137

Галерия

Още Училища в Град Мездра

Професионална гимназия Алеко Константинов

Професионална гимназия Алеко Константинов, Мездра

Шестдесет и три години от създаването на едно училище е повод за самочувствие от граденото в годините, а също така и за равносметка на извършеното. Шестдесет години история и професионално образование

Още Училища в Община Мездра

Професионална гимназия Алеко Константинов

Професионална гимназия Алеко Константинов, Мездра

Шестдесет и три години от създаването на едно училище е повод за самочувствие от граденото в годините, а също така и за равносметка на извършеното. Шестдесет години история и професионално образование

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, Мездра

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО е учебно заведение с дългогодишна история. Води началото си през далечната 1948 година, когато със заповед на Министерството на земеделие