Регистър на училищата

Професионална гимназия по механоелектротехника Н.Й.Вапцаров, Град София

авторитетно учебно заведение софия

авторитетно учебно заведение софия, водещо учебно заведение софия, гимназия по механоелектротехника софия, гимназия с професионална насоченост софия, гимназия с традиции софия, добро професионално учебно заведение софия, качествено образование софия, качествено обучение софия, квалифицирани педагози софия, пг по механоелектротехника софия, пгме н й вапцаров, пгме н й вапцаров софия, пгме софия, предпочитано учебно заведение софия, професионална гимназия софия, професионално учебно заведение софия, съвременно професионално училище софия, училище за качествени специалисти софия, училище по механоелектротехника, училище по механоелектротехника софия, училище с богата история софия, училище с добра материална база софия, училище с добра подготовка софия, училище с дългогодишни традиции софия

Галерия

Професионална гимназия по механоелектротехника Н.Й.Вапцаров
Професионална гимназия по механоелектротехника Н.Й.Вапцаров
Професионална гимназия по механоелектротехника Н.Й.Вапцаров
Професионална гимназия по механоелектротехника Н.Й.Вапцаров
Професионална гимназия по механоелектротехника Н.Й.Вапцаров
Професионална гимназия по механоелектротехника Н.Й.Вапцаров
Професионална гимназия по механоелектротехника Н.Й.Вапцаров
Професионална гимназия по механоелектротехника Н.Й.Вапцаров

Професионална гимназия по механоелектротехника Н.Й.Вапцаров
Информация

Професионална гимназия по механоелектротехника Н.Й.Вапцаров

Професионална гимназия по механоелектротехника Н. Й. Вапцаров, София е училище с дългогодишна история, доказала своето достойно място в образователната система.

 

Води своето начало от далечната 1962 г. като Техникум по механоелектротехника за подготвка на специалисти със средно техническо образование.

 

През 1967 г. се извършва обединение на ТМЕ и Техникум по металургия - Ботунец. С прибавените нови металургични специалности училището получава наименование Техникум по механоелектротехника и металургия.

 

През 1984 г. уяебното заведение вече има първата компютърна зала, машинният парк е разширен с нови машини, въведено е ново шлосерно отделение. В учебния и учебно-производствения процес широко навлиза съвременна електронноизчислителна техника. Материалната база непрекъснато се обогатява и обновява.

 

По случай своя 25-годишен юбилей ТМЕМ Н.Й.Вапцаров е награден с орден " Кирил и Методий " - ІІ степен.

 

През 1992/1993 учебна година са разкрити три паралелки с интензивно изучаване на английски и немски език, за ученици след завършен 7 клас. Чуждоезиковото обучение привлича интереса на ученици и родители, защото дава възможност на учениците заедно с овладяването на езикови компетентности да развиват своите дарби в областта на техниката.

 

През 1994 г. след обединението на дневния и вечерния техникум училището се преобразува в Техникум по механоелектротехника, а за свой патрон приема името на Н.Й.Вапцаров през 2003 год.

 

През 2010 г. Софийска техническа гимназия - София и Професионална гимназия по механоелектротехника Н.Й.Вапцаров са преобразувани в Професионална гимназия по механоелектротехника Н.Й.Вапцаров - София.

 

В гимназията се създадени условия за обучение на ученици с трайни увреждания на опорно-двигателната система.

 

През учебната 2011/2012 г. започна обучение по две нови специалности: Възобновяеми енергийни източници и Административно обслужване.

 

Днес учебното заведение обединява усилията и амбициите на целия колектив, под ръководството на директора г-н Мардирос Киркор Зовикян, за изграждането на знаещи и можещи млади хора. Съвременната материална база и активната работа по европейски проекти градят авторитетния облик на гимназията.

 

ПГМЕ Н.Й. Вапцаров, София предлага общообразователна и професионална подготовка във вискотехнологична учебна среда, с грижа към личностното, професионално израстване и реализация на учениците.


В гимназията се обучават ученици от VII до XII клас, които получават знания и професионални умения по специалностите: Електрообзавеждане на производството, Машини и съоръжения за заваряване, Металообработващи машини, Възобновяеми енергийни източници, Промишлена електроника, Автоматизация на непрекъснати производства, Художествени изделия от метал.


Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни и учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания. ПГМЕ Н.Й. Вапцаров, София задоволява интересите на младите хора към съвременните технически науки.


Прилагането на иновационни методи адаптира обучението, съобразявайки го с бързо променящите се условия на икономическия пазар и нуждата от качествени специалисти.


За да бъдат възпитаниците конкурентоспособни в променящите се условия на съвременния свят, училището адекватно реагира и въвежда нови учебни специалности в годините на своето развитие.


Материалната база на училището разполага с 4 компютърни зали с високоскоростен интернет, специализирани кабинети оборудвани с модерна техника, подходяща за нуждите на учениците и обучителния процес. Добрата техническа база позволява теоретичните знания да се прилагат и на практика.


Водеща цел в работата на Гимназията е тя да се наложи като институция със сериозни образователни, професионални и културни функции. Обучението и образованието, което получават възпитаниците на ПГМЕ Н.Й. Вапцаров, София са на високо ниво.


Учебното заведение се слави с големия професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към възпитаниците си, обграждайки ги с внимание, давайки им знания.


Анализирайки резултатите, гимназията отговаря на изискванията на новото време и целият колектив реагира адекватно на новата икономическа обстановка в страната и членството на България в ЕС.


Училището участва в разработване и прилагане на учебни планове и програми за различни форми на обучение и в международни проекти по програми на Европейския съюз.


Учебното заведение е наложило и утвъдило се, като едно от най-добрите в страната, изграждащо знаещи и можещи личности с широка култура, национални добродетели и интелект, пълноценни граждани на България, Обединена Европа и света.


Директор на ПГМЕ Н.Й. Вапцаров, София е г-н Мардирос Киркор Зовикян.


Ако искате да бъдете специалисти в избраната от Вас професия, желаете да получите най - добрата професионална подготовка, мечтаете да се реализирате в живота, точно това е Вашето училище.

Контакти

Професионална гимназия по механоелектротехника Н.Й.Вапцаров

Град София, Община Столична, ул. Стара планина 13
Телефон: 029839621029835639
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в