Регистър на училищата

Професионална гимназия по механотехника Професор Цветан Лазаров, Град Пловдив

Професионална гимназия по механотехника Професор Цветан Лазаров
Информация

Професионална гимназия по механотехника Професор Цветан Лазаров

Професионална гимназия по механотехника Професор Цветан Лазаров е със седалище град Пловдив.

 

В началото на 1949 година с Министерско постановление е разкрита Механотехническа гимназия. Първата учебна година започва в сградата на Техникума по дървообработване и вътрешна архитектура на ул. Гладстон 70. Приети са 83 ученика, които се обучават в пет специалности.

 

От 1952 до 1957 година училището е Техникум по машиностроене и приборостроене, а след това Техникум по механотехника.

 

За петдесетгодишнината си, училището се преименува на гимназия по механотехника Професор Цветан Лазаров, на името на изобретателя на самолетите ЛАЗ.

 

През учебната 1954 - 1955 година са построени първите учебни работилници и са положени основите на новата учебна сграда, която е завършена през учебната 1960 - 1961 година. През същата година са разширени учебните работилници и в тях започват занятия.

 

Учебното заведение разполага с добра материална база и отлично обзаведени кабинети. Екипът от висококвалифицирани преподаватели в училището, работи с желание и ентусиазъм и се стремим към обновяване и отлично качество на обучението.

 

В училището е започнало и въвеждането на производството на сложна продукция по време на учебната практика. Годишно са се произвеждали по 25 - 30 струга С8М.

 

Колективът е пионер в обучението по лабораторна практика и в прилагането на програмното обучение. В продължение на осемнадесет години учебното заведение е национален първенец, а от 1962 година е обявено за образцово. През 1970 година училището е домакин и на национално - практическа конференция по образованието.

В учебното заведение се поровежда обучението по специалности от областите машиностроене и транспорт.

 

Училището се стреми винаги да е в крак с времето, като непрекъснато актуализира номенклатурата от професии и специалности, по които подготвя отлични кадри.

 

През 2003 година учебното заведение е трансформирано в Професионална гимназия по механотехника Професор Цветан Лазаров, което е единственото училище в страната за подготовка по специалности - Експлоатация и ремонт на летателни апарати и Експлоатация и ремонт на електронно - приборна авиационна техника.

 

Училището е едно от трите, подготвящи кадри по специалността Художествени изделия от метал.

 

20% от приема в авиационните специалности в Технически университет София, Филиал Пловдив е предвиден за възпитаниците на гимназията по специалности Експлоатация и ремонт на електронно - приборна авиационна техника и Експлоатация и ремонт на летателни апарати.

 

 

Контакти

Професионална гимназия по механотехника Професор Цветан Лазаров

Град Пловдив, Община Пловдив-град, ул. Братя Бъкстон 71 А
Телефон: 032692239, 032671141, 032671143
Факс: 032671143
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ , Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД