Регистър на училищата

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА ЮРИЙ ГАГАРИН, Град Русе

Галерия

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА ЮРИЙ ГАГАРИН
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА ЮРИЙ ГАГАРИН
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА ЮРИЙ ГАГАРИН
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА ЮРИЙ ГАГАРИН
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА ЮРИЙ ГАГАРИН
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА ЮРИЙ ГАГАРИН

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА ЮРИЙ ГАГАРИН
Информация

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА ЮРИЙ ГАГАРИН

Професионалната гимназия по механотехника в град Русе води началото си от далечната 1921 година. На 23 октомври е открито Средното Механотехническо училище в град Русе.

 

Учебното заведение разполага с богата материално - техническа база, създадена и обогатявана вече над осемдесет години, която включва :

 

  • Добре поддържани кабинети по общообразователна и професионална подготовка. 
  • Три компютърни кабинета с над 15 компютъра, принтери, скенер, изградена мрежа и Интернет
  • Работилници и лаборатории за провеждане на учебна практика
  • Физкултурен салон с фитнес зала
  • Библиотека с богат библиотечен фонд


Предлага курсове за водачи на МПС - категория B.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ

Професионалната гимназия по механотехника в град Русе предлага обучение по следните специалности :


Автотранспортна техника :


Учениците получават фундаментални знания по общообразователна, общотехническа и специална подготовка, свързана с възможността за проектиране, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на двигателите с вътрешно горене и автомобилите. С тези знания те ще отговорят на нуждите на автомобилния транспорт, който ни предлага автомобили, събрали в конструкцията си като във фокус всички върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютър.


Завършилите получават квалификация - Техник по транспортна техника.


Възобновяеми енергийни източници :


Учениците придобиват професионална компетенция - производство, експлоатация и ремонт на възобновяеми енергийни източници, експлоатация и ремонт на инсталации, организация и контрол на монтажните и ремонтните дейности на съоръжения и инсталации, комуникативност и работа в екип.


Топлотехника :


Подготвят се специалисти, теоретично и практически подготвени за експлоатация, монтаж, поддържане и ремонт на високотехнологични съоръжения в областта на климатичната и вентилационна техника, хладилната и отоплителна техника.

Изучаването на тази специалност дава отлична техническа подготовка на учениците поради това, че тук са включени освен задължителните общообразователни предмети и специални предмети като - Техническа механика, Автоматизация, Машинни елементи, Техническа термодинамика, Хладилна техника, Климатична техника, Вентилационна и отоплителна техника, Чужд език по професията.

 

 

Контакти

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА ЮРИЙ ГАГАРИН

Град Русе, Община Русе, ул. Алеи Възраждане 2
Телефон: 082832947
GSM: 0882040856, 0882040857, 0882040859
Факс: 082832947
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Русе