Регистър на училищата

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, Град София

гимназия по телекомуникации софия

гимназия по телекомуникации софия, гимназия по телекомуникации студентски град, гимназия с професионална насоченост софия, гимназия с професионални направления софия, добра професионална подготовка студентски град, пг по телекомуникации софия, предпочитана професионална гимназия софия, предпочитано професионално училище софия, професионална гимназия по телекомуникации, средно училище по телекомуникации софия, учебно заведение по телекомуникации софия, училище с добра професионална подготовка софия, училище със запазени традиции студенстски град, училище със съвременни способи на обучение

Галерия

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
Информация

ПГ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, София е учебно заведение с дългогодишна история и традиции, което през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Учебното заведение се намира в квартал Студентски град.

 

Правоприемник на Промишленото училище, открито през 1953/1954 г., което подготвя квалифицирани работници за нуждите на съобщенията – телефонни, телеграфни и радиомонтьори, телеграфисти-морзисти и радиооператори. През 1956 г. училището се преименува на Пощенско, телефонно, телеграфно и радио училище.

 

През 1988 г. започва прием на ученици след VIII клас по специалността „Съобщителна техника“.

 

През 1994 г. е въведено задължително обучение по информатика, започва прием на ученици, завършили VII клас със засилено изучаване на английски и немски език.

 

Училището е пилотно по различни проекти на програма ФАР. Като резултат от 1999 г. се въвежда нов модулен метод на обучение по професия „Телекомуникационен техник“.

 

В половинвековната дейност на училището са обучени 5 900 души чрез краткосрочни форми на квалификация, а в редовните и задочни форми на обучение са завършили над 10 000.

 

През 2003 г. училището е преименувано в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.

 

ПГ е едно от авторитетните училища в България, подготовящо специалисти със средно образование в областта на телекомуникациите. В гимназията се обучават над 800 ученика в следните професионални направления:

 

  • телекомуникационен техник;

 

  • оптически комуникационни системи;

 

  • системно програмиране и компютърни мрежи с интензивно изучаване на английски език.

 

Материално - техническата база е съвременна, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети, непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро и качествено обучение на учениците. Спортните игрища, фитнесът, залите за достъп до интернет, бюфетът и лекарският кабинет са на разположение на желаещите да ги ползват. 

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни и учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

 

Учебното заведение се слави с големия професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към възпитаниците си, обграждайки ги с внимание, давайки им знания.

 

През всички тези години години ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, София гради своя облик на училище с богата история и традиции.

 

Анализирайки резултатите, гимназията отговаря на изискванията на новото време и целият колектив реагира адекватно на новата икономическа обстановка в страната и членството на България в ЕС.

 

Гимназията участва в разработване и прилагане на учебни планове и програми за различни форми на обучение и в международни проекти по програми на Европейския съюз.

 

Директор на учебното заведение е г-жа Радостина Мекова.

ПРИЕМ

 

Прием за учебната 2017/2018 година

 

Учениците, завършили ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ползват преференции при кандидатстване в ТУ - София, специалност Телекомуникационна техника.Те се състезават за 25% от обявените места за тази специалност.

 

Повече информация относно план приемът през учебната 2017-2018г. може да получите ТУК.

 

Контакти

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Град София, Община Столична, ул. Акад. Ст. Младенов № 1
Телефон: 028688050
GSM: 028611167
Факс: 028611172
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

Професионална гимназия по  хранително -  вкусови технологии  Проф. д-р Георги Павлов

Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов , София

Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в