Регистър на училищата

Професионална гимназия по техника и лека промишленост, Град Попово

авторитено учебно заведение попово

авторитено учебно заведение попово, водещо учебно заведение попово, гимназия за професионална квалификация попово, гимназия попово, гимназия с богата история и традиции попово, добро учебно заведение попово, качествено образование попово, качествено обучение попово, квалифицирани педагози попово, отлични педагози попово, пг по техника и лека промишленост, пгтлп попово, предпочитано учебно заведение попово, препоръчано учебно заведение попово, професионална гимназия попово, професионално учебно заведение попово, съвременно училище попово, училище за качествени специалисти попово, училище за професионална квалификация попово, училище с богата история попово, училище с добра материална база попово, училище с добра подготовка попово, училище с дългогодишни традиции попово, училище с професионална нацоченост попово

Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Информация

Професионална гимназия по техника и лека промишленост

Попово - Професионална гимназия по техника и лека промишленост

 

Професионална гимназия по техника и лека промишленост град Попово е училище с дългогодишна история, доказала своето достойно място в образователната система.

 

Води своето начало от далечната 1962 година като ПТУ по металообработване с двугодишен срок на обучение.


През 1966 година училището от ПТУ прераства в Средно професионално техническо по машиностроене, призвано да подготвя изпълнителски кадри с по - всока общообразователна култура и техническа подготовка.

 

В тези начални години са съществували само работилниците, а учебите занятия са се провеждали в други училища. Учебият корпус е построен през 1973 година, където ученици и учители влизат с голяма радост през есента.

 

Паралелно към училището е функционирал вечерен механотехникум, подготвящ средни техници за промишлените предприятия в града.

 

През 1983 година към училището се разкрива УПК - II и III степен на ЕСПУ, в които са завършвали средното си образование голяма част от учениците на единните средни политехнически училища от града и региона по специланостите - машиностроене, електротехника и електроника.

 

През 1992 година, е въведена специалността Оператор в шевното производство, а няколко години по - късно и специланостите Машини и съоръжения в леката промишленост и Моделиране и конструиране на облеклото, които съществуват и до днес.

 

Професионалната гимназия е съхранила и пренесла в годините най - добрите традиции на СПТУМ и ЛП и Техникум по строителна керамика, учебно заведение създадено през 1960 година. Двете училища се обединяват през 2000 година.

 

Техникум по строителна керамика и Средно професионално техническо училище по машиностроене и лека промишленост съвместяват своята работа, използвайки базата на двете училища, като учебните занятия се водят в сградата на СПТУМ и ЛП.

 

През 2003 година обединеното училище получава наименованието Професионална гимназия по техника и лека промишленост, което носи и до днес.

 

Днес, в гимназията се обучават 364 ученици, разпределени в шестнадесет паралелки от VIII до XII клас, които получават знания и професионални умения по специалностите: Компютърна техника и технологии; Електрообзавеждане на транспортна техника; Приложно програмиране; Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил и Шивачество.

 

Професионална гимназия по техника и лека промишленост, Попово предлага общообразователна и професионална подготовка във вискотехнологична учебна среда, с грижа към личностното, професионално израстване и реализация на учениците.


Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни и учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания. ПГТЛП задоволява интересите на младите хора към съвременните технически науки.


Прилагането на иновационни методи адаптира обучението, съобразявайки го с бързо променящите се условия на икономическия пазар и нуждата от качествени специалисти.


За да бъдат възпитаниците конкурентоспособни в променящите се условия на съвременния свят, училището адекватно реагира и въвежда нови учебни специалности в годините на своето развитие.


Добрата техническа база позволява теоретичните знания да се прилагат и на практика. Гимназията разполага с компютърни кабинети, много добре оборудвани работилници за професионалната подготовка и лаборатории, физкултурен салон със зала за бодибилдинг, видеозала и богата училищна библиотека, разполагаща с техническа, художествена и учебно - помощна литература.


Водеща цел в работата на Гимназията е тя да се наложи като институция със сериозни образователни, професионални и културни функции.


Обучението и образованието, което получават възпитаниците на Професионална гимназия по техника и лека промишленост, Попово са на високо ниво.


Учебното заведение се слави с големия професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към възпитаниците си, обграждайки ги с внимание, давайки им знания.


Анализирайки резултатите, гимназията отговаря на изискванията на новото време и целият колектив реагира адекватно на новата икономическа обстановка в страната и членството на България в ЕС.


Училището участва в разработване и прилагане на учебни планове и програми за различни форми на обучение и в международни проекти по програми на Европейския съюз.


Учебното заведение е наложило и утвъдило се, като едно от най-добрите в страната, изграждащо знаещи и можещи личности с широка култура, национални добродетели и интелект, пълноценни граждани на България, Обединена Европа и света.


Директор на Професионална гимназия по техника и лека промишленост, Попово е г-жа Каролина Димова Христова-Маркова.


Ако искате да бъдете специалисти в избраната от Вас професия, желаете да получите най - добрата професионална подготовка, мечтаете да се реализирате в живота, точно това е Вашето училище.

 

Контакти

Професионална гимназия по техника и лека промишленост

Град Попово, Община Попово, ул. Аспарух 1
GSM: 0879956305, 0898578006, 0878596326
Интернет сайт: pgtlp-popovo.info

Галерия

Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост

Още Училища в Град Попово

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров, Попово

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров, град Попово е учебно заведение с дългогодишна история и традиции. Води своето начало от далечната 1958 година като Селскостопански

Още Училища в Община Попово

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров, Попово

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров, град Попово е учебно заведение с дългогодишна история и традиции. Води своето начало от далечната 1958 година като Селскостопански

Основно училище Васил Левски

Основно училище Васил Левски, Славяново

Основно училище Васил Левски, Славяново е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неиз

Професионална гимназия по техника и лека промишленост

Професионална гимназия по техника и лека промишленост, Попово

Професионална гимназия по техника и лека промишленост град Попово е училище с дългогодишна история, доказала своето достойно място в образователната система. Води своето начало