Регистър на училищата

Професионална гимназия по техника и лека промишленост, Град Попово - Екип

авторитено учебно заведение попово

авторитено учебно заведение попово, водещо учебно заведение попово, гимназия за професионална квалификация попово, гимназия попово, гимназия с богата история и традиции попово, добро учебно заведение попово, качествено образование попово, качествено обучение попово, квалифицирани педагози попово, отлични педагози попово, пг по техника и лека промишленост, пгтлп попово, предпочитано учебно заведение попово, препоръчано учебно заведение попово, професионална гимназия попово, професионално учебно заведение попово, съвременно училище попово, училище за качествени специалисти попово, училище за професионална квалификация попово, училище с богата история попово, училище с добра материална база попово, училище с добра подготовка попово, училище с дългогодишни традиции попово, училище с професионална нацоченост попово

Галерия

Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Професионална гимназия по техника и лека промишленост

Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Екип

Професионална гимназия по техника и лека промишленост град Попово разполага с екип от квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, решили да посветят живота си на духовното, интелектуално и емоционално израстване на децата и на превръщането им в личности:

 
РЪКОВОДСТВО


Каролина Димова Христова-Маркова - директор; Химия и опазване на околната среда; Физика и астрономия


инж. Полина Димитрова Начева - заместник директор по учебно - производствената дейност; Теория, професионално направление: Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

Галя Тодорова Николаева - Български език и литература
Нели Асенова Йорданова - Български език и литература
Анна Йорданова Цонева - Български език и литература


Павлина Русева Станева - Английски език
Антоанета Петкова Людмилова - Английски език


инж. Лейля Насъфова Сакалъ - Математика
Пепа Стефанова Николова - Математика


Татяна Христова Николова - Информатика и Информационни технологии


Радка Радева Чанкова - Философия и обществени науки


Бойко Пенев Михайлов - История и цивилизация, География и икономика


Димитринка Кънева Великова - Биология и здравно образование; Химия и опазване на околната среда


Галина Иванова Алексиева - Физика и астрономия


Ивайло Миленов Алексиев - Физическо възпитание и спорт
Кирил Владимиров Кирилов - Физическо възпитание и спорт


инж. Християн Николов Иванов - Теория, професионално направление: Електротехника, автоматика, комуникационна и компютърна техника


инж. Мартин Ивайлов Николов - Теория, професионално направление: Компютърни науки


инж. Даниела Стефанова Николова - Теория, професионално направление: Електротехника и енергетика
инж. Боряна Петрова Иванова - Теория, професионално направление: Електротехника и енергетика


инж. Десислава Иванова Георгиева - Теория, професионално направление:Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи
инж. Първолета Ценкова Дамянова - Теория, професионално направление:Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи


Димитринка Стойкова Тодорова - Практика, професионално направление:Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи
Веска Атанасова Василева - Практика, професионално направление:Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи


инж. Румен Методиев Маринов - Практика, професионално направление: Електротехника и енергетика
Маргарит Савов Попов - Практика, професионално направление: Електротехника и енергетика


инж. Пенка Христова Колчевска-Михайлова - Ресурсен учител

 

Контакти

Професионална гимназия по техника и лека промишленост

Град Попово, Община Попово, ул. Аспарух 1
GSM: 0879956305, 0898578006, 0878596326, 0878596313
Email: pgtlp@abv.bg
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Попово

Още Училища в Община Попово

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров, Попово

Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров град Попово е учебно заведение с дългогодишна история и традиции. Води своето начало от далечната 1958 година като Селскостопански