Регистър на училищата

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, Град Пловдив

гоце делчев

гоце делчев, професионална гимназия по транспорт, пг по транспорт пловдив, пг по транспорт гоце делчев, гоце делчев пловдив

Галерия

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Информация

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ четиридесет и шест години създава отлични условия за обучение по транспортни професии и специалности в добре оборудвани кабинети, работилници и учебен сервиз.


Предлага през учебната 2014/2015 г. следния прием :

 

 • Автомабилна мехатроника - след 7 клас
 • Електротехник на транспортна техника - след 7 клас
 • Техник по автотранспортна техника след - 8 клас
 • Електромотньор на транстортна техника след - 8 клас
 • Монтьор на автотранспортна техпника след - 8 клас

 

За първа година ще се извърши прием по специалността „Автомобилна мехатроника”. Автомобилната мехатроника е съвременна интердисциплинарна специалност, базираща се на знания в областта на механиката, електрониката и информатиката.

 

Учебното съдържание включва :

 

 • основни принципи, структура и класификация на електонните системи за управление на автотранспортната техника
 • модел на двигателя като обект на управление
 • елекнонни системи за управление на трансмисията, окачването, системи за управление
 • системи за безопастност, системи за компютърна диагностика. Учениците получават необходимата общотехническа подготовка и специфичните знания и умения.

 

Завършилите пълния курс на обучение могат да се реализират в големите транспортни фирми, диагностични центрове и сервизи. Те могат да работят с компютърна техника, технически системи, машини и комплекси с различно предназначение, съдържащи мехатронни модули, да извършват техническа диагностика на системи, уреди и апарати в автомобила, да консултират и контролират качеството в автомобилостроенето.

 

Гимназията предлага на учениците :

 

 • Мултимедийно обучение в модерна база
 • Достъп до Интернет
 • Безплатно обучение за водачи на МПС кат. „В”
 • Подготовка по управление на 5 нови автомобила VW Polo
 • Участие в училищни, национални и европейски проекти - УСПЕХ, УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ и др.
 • Участие в професионални състезания / Най - добър автомонтьор и водач на МПС кат. „В”, Най-добър техник в машиностроенето.
 • Участие в различни извънкласни дейности
 • Работа в учебно-тренировъчни фирми - УТФ, симулираща реална бизнес среда
 • Участие в отбори завоювали призови места по футбол, хандбал, волейбол
 • Зали за фитнес и тенис на маса
 • Практика във водещи автосервизи
 • Възможност за получаване на стипендии - за успех, социални и за постижения
 • Обучение и отдих в екологична среда - парк за релакс и добро настроение.

 

Контакти

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Град Пловдив, Община Пловдив-град, ул. Арх. Камен Петков 1
Телефон: 032632394
Факс: 032632395
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ, Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД