Регистър на училищата

Професионална гимназия по транспорт и енергетика Хенри Форд, Град София

авторитетно учебно заведение жк илинден

авторитетно учебно заведение жк илинден, водещо учебно заведение жк илинден, качествено обучение жк илинден, квалифицирани педагози жк илинден, отлични преподаватели жк илинден, пгте жк илинден, пгте хенри форд, пгте хенри форд жк илинден, пгте хенри форд софия, професионална гимназия жк илинден, професионално училще жк илинден, средно училище жк илинден, училище с богата история жк илинден, училище с професионална насоченост жк илинден, училище с утвърдени традиции жк илинден

Галерия

Професионална гимназия по транспорт и енергетика Хенри Форд
Професионална гимназия по транспорт и енергетика Хенри Форд
Професионална гимназия по транспорт и енергетика Хенри Форд
Професионална гимназия по транспорт и енергетика Хенри Форд
Професионална гимназия по транспорт и енергетика Хенри Форд
Професионална гимназия по транспорт и енергетика Хенри Форд
Професионална гимназия по транспорт и енергетика Хенри Форд
Професионална гимназия по транспорт и енергетика Хенри Форд

Професионална гимназия по транспорт и енергетика Хенри Форд
Информация

Професионална гимназия по транспорт и енергетика Хенри Форд

Професионална гимназия по транспорт и енергетика Хенри Форд, София е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето.

 

Води началото си от далечната 1960 г. и през всички години, гради своя облик на училище с утвърдени традиции, средище на духовна изява, превърнало се в съвременно и модерно училище, развиващ се културно - образователен център в столицата.

 

ПГТЕ Хенри Форд е най-голямото професионално училище в България и на Балканския полуостров. В него се обучават над 1000 възпитаника в различни форми на обучение - дневна, самостоятелна и индивидуална.

 

Наложило и утвърдило се проспериращо учебно заведение въпреки трудните години на преход в българската икономика.

 

От създаването на учебното заведение, учители и ученици вървят по светлия път на образованието и науката, за да пренасят през годините познанията, творчеството и силата на духа.

 

Високото качество на подготовка, съдържа­телната същност на възпитателната работа, строгият ред и дисциплина са само част от характери­стиката на училището - черти, които градят авторитета и ролята му в духовният живот на столицата.

 

През 1976 училището е удостоено с орден „Червено знаме на труда“. Награден и с орден „Народна Република България“ III степен. Удостоен със званието "Образцов".

 

През 1983 г. училището придобива статут на национално учебно заведение, а през 1985 г. е открит музей, започва да функционира и телевизионен център в помощ на учебно-възпитателния процес.

 

През 1997 г. Техникумът по транспорт и енергетика и Вечерният техникум по енергетика инж. Г. Минчев се обединяват, а през 2000 г. училището приема името Техникум по транспорт и енергетика Хенри Форд. През 2007 г. е открит Център за Професионално Обучение на възрастни (ЦПО).

 

ПГТЕ Хенри Форд разполага с изключително модерен учебен корпус с 52 кабинета, четири компютърни зали, две академични зали и библиотека с читалня.

 

В лабораторния корпус са разположени над 40 учебни работилници и лаборатории, специализирани кабинети и учебни центрове за общопрофесионална и специална практическа подготовка.

 

Гимназията разполага с учебен автосервиз, учебна топлоцентрала и собствен автопарк. Спортният комплекс с покрит плувен басейн и спортна зала, сауни и открити игрища, дава отлични възможности за спорт и здравословното развитие на възпитаниците на гимназията.

 

За учениците от други населени места е осигурено общежитие, предлагащо много добри битови условия, възможности за ефективна самоподготовка и спорт. Стаите са с по 3 или 4 легла, самостоятелен санитарен възел и тераса. Училището разполага със стол и бюфет.

 

ПГТЕ Хенри Форд полага сериозни грижи за охраната на учениците и училището, като използва собствена денонощна охрана. В учебното заведение има медицински кабинет, в който за здравето на учениците се грижат квалифицирани медицински сестри.


ПГТЕ Хенри Форд се адаптира към новите реалности на пазарната икономика и европейските стандарти за висококачествено образование. Гимназията участва в разработване и прилагане на учебни планове и програми за различни форми на обучение и в международни проекти по програми на Европейския съюз.

 

В своето развитие учебното заведение се утвърди като образователен и духовен център, благода­рение усилията на поколения учители, всеотдайно работели и работещи за формиране на подрастващите.

 

Дълги години, крачка по крачка, общоучилищният колектив вървеше по пътя на успеха. По­ко­­ле­ние след поколение, хиляди възпитаници преминаваха като ято през класните стаи, усвояваха знания и отлитаха, за да ги приложат на практика в живота.

 

Да си завършил учебното заведение и сега е привилегия, повод за открита гордост, мерило за трайни знания и умения, стимул за духовна и практическа съзидателна дейност.

 

Директор на учебното заведение е г-н Таньо Стойчев.

Контакти

Професионална гимназия по транспорт и енергетика Хенри Форд

Град София, Община Столична, ж.к. Илинден, ул. Хайдут Сидер 8
Телефон: 028284349, 028220023, 028221065
GSM: 0899901350
Факс: 02 8218844
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в