Регистър на училищата

Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов, Град София

гимназия по хранително вкусовата промишленост

гимназия по хранително вкусовата промишленост, едно от авторитетните училища в софия, наложила се обучаваща институция софия, наложило и утвърдило се учебно заведение софия, пгхвт георги павлов софия, пгхвт проф др георги павлов, пгхвт проф др георги павлов софия, проспериращо учебно заведение софия, професионална гимназия георги павлов софия, училище извор на знание и мъдрост софия, училище с богата история и традиции софия, училище с неоспорими традиции софия

Галерия

Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов
Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов
Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов
Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов

Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов
Информация

Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов

Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето.

 

Води началото си от далечната 1951 година и през всички години гради своя облик на училище с утвърдени традиции, средище на духовна изява, превърнало се в съвременно и модерно училище, развиващ се културно - образователен център в град София.

 

Учебното заведение заема централно място в образователната система на столицата. Училището е с общинско финансиране.

 

ПГХВТ Проф. д-р Георги Павлов привлича много млади хора, не само от София и района, но и от страната. Макар и професионално по облик, училището дава отлична подготовка не само по специалните, но и по общообразователните предмети.

 

Високото качество на подготовка, съдържа­телната същност на възпитателната работа, строгият ред и дисциплина са само част от характери­стиката на училището - черти, които градят авторитета и ролята му в духовният живот в продължение на дълги години.

 

Гимназията набира авторитет и влияние сред обществеността, като през последните няколко години, този авторитет се затвърждава от широкия спектър специалности, по които в момента се обучават учениците и призовите места, които заемат в общински и национал­­ни първенства - както академични, така и спортни.

 

ПГХВТ Проф. д-р Георги Павлов се адаптира към новите реалности на пазарната икономика и европейските стандарти за професионално образование.

 

Дълги години, крачка по крачка, общоучилищният колектив вървеше по пътя на успеха. По­ко­­ле­ние след поколение, хиляди възпитаници преминаваха като ято през класните стаи, усвояваха знания и отлитаха, за да ги приложат на практика в живота.

 

В над половинвековното си съществуване, ПГХВТ Проф. д-р Георги Павлов си остава млада - именно с младостта на своите възпита­ници, и богата - с техните многобройни дела, плод на знания, стремежи и мечти.

 

Днес Професионалната гимназия по хранително- вкусови технологии е училище от висока класа, престижно и предпо­читано от много млади хора. Да си завършил гимназията и сега е привилегия, повод за открита гордост, мерило за трайни знания и умения, стимул за духовна и практическа съзидателна дейност.

 

Интелектуалният заряд в учебното заведение е наследен и от неговия патрон Проф. д-р Георги Павлов - високо нравствена личност и родолюбец, чийто хуманизъм носят в себе си преподавателите и възпитаниците му.

 

Директор на учебното заведение е г-жа Нели Стоянова.


Ако искате да бъдете специалисти в избраната от Вас професия, желаете да получите най - добрата професионална подготовка, мечтаете да се реализирате в живота, точно това е Вашето училище.

 

Специалности

ПГХВТ Проф. д-р Георги Павлов, София е едно от авторитетните училища в България, подготовящо специалисти със средно образование в областта на хранително-вкусовата промишленост.

 

Като престижен образователен и научен център, предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда по модерни широкопрофилни специалности в сферата на на хранително-вкусовата индустрият.

 

Съвременните методи за обучение, богатата материална база и социалните придобивки, са притегателна сила за възпитаниците на учебното заведение.

 

Специалностите, които се изучават в гимназията са привлекателни и перспективни за младите хора.

 

ПГХВТ Проф. д-р Георги Павлов извършва прием след завършен VII - VIII клас - професия: Техник-Технолог в хранително-вкусовата промишленост, в следните специалности:

 

  • Производство на месо, месни продукти и риба

 

  • Производство и преработка на мляко и млечни продукти

 

  • Производство на захар и захарни изделия

 

  • Производство на алкохолни и безалкохолни напитки

 


ПГХВТ Проф. д-р Георги Павлов поддържа партньорства с предприятия от хранително-вкусовата промишленост, които предоставят материалната си база за практическо обучение и дават възможност за включване на учениците в реалния производствен процес.

 

Партньори: Тандем - В; Максимум 69 ООД; КОДАП ЕООД; Анимекс - 98; Нестле - България и др.

 

Учениците получават професионална квалификация в големите водещи фирми, притежаващи сертификат за износ на продукцията си в Европейския съюз.

 

Контакти

Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов

Град София, Община Столична, Захарна фабрика, ул. Хайдут Сидер 10
Телефон: 028221374, 028229100
Факс: 028229100
Интернет сайт: 

Още Училища в Град София

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в