Регистър на училищата

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ШАНДОР ПЕТЬОФИ, Град Разград

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ШАНДОР ПЕТЬОФИ
Информация

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ШАНДОР ПЕТЬОФИ

Професионална техническа гимназия Шандор Петьофи се намира в Разград.

 

Учебното заведение се слави с добрите си педагогически традиции, които се умножават от активното търсене на новото като форма и съдържание на учебния процес.

 

Днес гимназията е държавно училище с национално значение и авторитет, със свое място в решаването на проблемите на българското професионално образование.

 

Учебното заведение разполага с добра материална база, която включва осем компютърни зали със съвременна компютърна техника, физкултурен салон и зала за тенис на маса /за спортистите/, ученически стол и бюфет, библиотека и медицински кабинет.

 

Екиът от квалифицирани педагози се грижи за своите възпитаници, предлагайки им ефективно обучение, формиращо високи човешки качеста, ориентирайки учебния процес към потребностите на новия ХХІ век.

 

Днес в професионална техническа гимназия Шандор Петьофи се обучават 548 ученици в 24 паралелки по десет специалности в професионалните направления :

 

 - Компютърни науки


 - Електроника, автоматика, комуникационна и

   компютърна техника


 - Електротехника и енергетика


 - Машиностроене, металообработване и

    металургия

 


Учебното заведение предлага следните специалности :

 


 - Системно програмиране


 - Компютърна техника и технологии


 - Електронна търговия


 - Електрообзавеждане на производството


 - Машини и системи с ЦПУ


 - Компютърни мрежи


 - Газова техника


 - Електрически инсталации


 - Машини и съоражения за заваряване


 - Възобновяеми енергийни източници.

 

 

Контакти

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ШАНДОР ПЕТЬОФИ

Град Разград, Община Разград, ул. Проф. Илия Петров 1
Телефон: 084660235
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Разград

ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО

ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО, Разград

Център за ученическо техническо и научно творчество, Разград е обслужващо звено в системата на народната просвета, функциониращо на територията на града. Основаната му роля е да