Регистър на училищата

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ШАНДОР ПЕТЬОФИ, Град Разград

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ШАНДОР ПЕТЬОФИ
Информация

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ШАНДОР ПЕТЬОФИ

Професионална техническа гимназия Шандор Петьофи се намира в Разград.

 

Учебното заведение се слави с добрите си педагогически традиции, които се умножават от активното търсене на новото като форма и съдържание на учебния процес.

 

Днес гимназията е държавно училище с национално значение и авторитет, със свое място в решаването на проблемите на българското професионално образование.

 

Учебното заведение разполага с добра материална база, която включва осем компютърни зали със съвременна компютърна техника, физкултурен салон и зала за тенис на маса /за спортистите/, ученически стол и бюфет, библиотека и медицински кабинет.

 

Екиът от квалифицирани педагози се грижи за своите възпитаници, предлагайки им ефективно обучение, формиращо високи човешки качеста, ориентирайки учебния процес към потребностите на новия ХХІ век.

 

Днес в професионална техническа гимназия Шандор Петьофи се обучават 548 ученици в 24 паралелки по десет специалности в професионалните направления :

 

 - Компютърни науки


 - Електроника, автоматика, комуникационна и

   компютърна техника


 - Електротехника и енергетика


 - Машиностроене, металообработване и

    металургия

 


Учебното заведение предлага следните специалности :

 


 - Системно програмиране


 - Компютърна техника и технологии


 - Електронна търговия


 - Електрообзавеждане на производството


 - Машини и системи с ЦПУ


 - Компютърни мрежи


 - Газова техника


 - Електрически инсталации


 - Машини и съоражения за заваряване


 - Възобновяеми енергийни източници.

 

 

Контакти

Професионална техническа гимназия Шандор Петьофи

Град Разград, Община Разград, ул. Проф. Илия Петров 1
Телефон: 084660235
Интернет сайт: ptgrz.org

Галерия

Още Училища в Община Разград

ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО

ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО, Разград

Център за ученическо техническо и научно творчество, Разград е обслужващо звено в системата на народната просвета, функциониращо на територията на града. Основаната му роля е да

ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ

ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ, Разград

Град Разград е разположен в Северния централен регион на България. Основното училище Отец Паисий се намира на територията на град Разград. Учебното заведение е с курс на обучение от първи до осм

ПГССХВТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ

ПГССХВТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ, Разград

ПГССХВТ Ангел Кънчев Разград е професионална гимназия по селско стопанство и хранително - вкусови технологии със седалище Разград. Учебното заведение е със над седемдесетгодишна история, като

ПГХТБТ МАРИЯ КЮРИ

ПГХТБТ МАРИЯ КЮРИ, Разград

Професионалната гимназия по химични технологии и биотехнологии "Мария Кюри" град Разград се намира в жилищен комплекс "Орел". Подготовката на кадри е в областа на химическата промишл